MORE NEWS

WORLD

มูลค่าเกรทแบร์ริเออร์รีฟ สูงถึง 1.4 ล้านล้าน
เกรทแบร์ริเออร์รีฟ มีมูลค่าสูงถึง 56,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจออสเตรเลีย โดยถือเป็นครั้งแรกที่มีการประมาณมูลค่าด้านสังคมและเศรษฐกิจของเกรทแบร์ริเออร์รีฟอย่างเป็นทางการ

VARIETY PROGRAMMES

JOURNAL JOURNEY

video
บันทึกหน้าสี่ อุโมงค์ผานอกเมือง: FULL EP
ลองลิ้มขนมต้นตำรับร้าน Pâtisserie เก่าแก่ ชิมรสอาหารพื้นเมืองประจำแคว้นในตลาดต่อด้วยร้านท้องถิ่นมื้อดึก ก่อนตื่นมาดูวิวมุมสูงนอกเมือง ขับลอดอุโมงค์บนหน้าผาสูงชันเข้าสู่เขตอุทยานแห่งหุบเขาเร้นลับกับตำนานถนนปิดตาย พบกันได้ใน JOURNAL JOURNEY
TOP
NOW :