ABOUT PROGRAMME

COOL TECH

เทคโนโลยีใหม่สุดคูล กับชีวิตยุคดิจิทัล
ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 20.00-21.00 น.
รายการเทคโนโลยี วิดีโอเกม และอินเตอร์เน็ตเทรนด์ ที่คัดเลือกเรื่องราวที่น่าสนใจ และมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ชมมานำเสนอ ให้ข้อมูล ความรู้ ผ่านการวิเคราะห์ในแบบของตัวเอง ที่จะช่วยในการเลือกใช้เทคโนโลยีได้ฉลาดรอบด้าน และเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง

MORE ABOUT VARIETY PROGRAMME

THAILAND

นางสงกรานต์ปี 60 'กาฬกิณีเทวี' ปีนี้น้ำจะมาก-บ้านเมืองเกิดสงคราม
นามนางสงกรานต์ประจำปี 2560 คือนางกาฬกิณีเทวี มาพร้อมทำนายว่าน้ำจะมาก พืชพันธุ์ในไร่นาจะถูกแมลงรบกวน บ้านเมืองเกิดยุทธสงคราม
TOP
NOW :