เรียนรู้เรื่องสตรีศึกษา เพศสภาวะ กับ ชนิดา ชิตบัณฑิตย์

รายการ Divas Cafe ประจำวันที่ 18 เมษายน 2557
 
สตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษาของสังคมไทยและตะวันตกมีพัฒนาการอย่างไร 
ความเข้าใจผิดและชุดความรู้ที่วางเพศชายเป็นศูนย์กลางมีจริงหรือไม่ เรียนรู้จากประสบการณ์สอนโดยอาจารย์ชนิดา ชิตบัณฑิตย์

18 เมษายน 2557 เวลา 12:28 น.

View 504

Keyword: ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร , ธรรมศาสตร์ , ลักขณา ปันวิชัย , voice tv , วอยซ์ ทีวี , queer , คำ ผกา , นายกหญิง , divas cafe , divas , มนทกานติ รังสิพราหมณกุล , พรรณิการ์ วานิช , เพศสภาวะ , เพศวิถีศึกษา , ดีวาส์ คาเฟ่ , ดีวาส์ , ชนิดา ชิตบัณฑิตย์ , เพศสถานะ , พัฒนาการความรู้เรื่องเพศ , วิวัฒนาการเพศศึกษา , สตรีศึกษา ธรรมศาสตร์ , หลักสูตรสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา มธ. , เ-พศศึกษา , ภาวะเควียร์

Embed code :

ARCHIVE

เรียนรู้เรื่องสตรีศึกษา เพศสภาวะ กับ ชนิดา ชิตบัณฑิตย์

รายการ Divas Cafe ประจำวันที่ 18 เมษายน 2557 : เรียนรู้เรื่องสตรีศึกษา เพศสภาวะ กับ ชนิดา ชิตบัณฑิตย์

คน ไม่ใช่ ขยะ

รายการ Diva’s Café ประจำวันที่ 17 เมษายน 2557 : คน ไม่ใช่ ขยะ

ฝึกสมาธิผ่านโยคะกับดีวาส์ @ เชียงใหม่

รายการ Divas Cafe ประจำวันที่ 15 เมษายน 2557 : ฝึกสมาธิผ่านโยคะกับดีวาส์ @ เชียงใหม่

Flores จากภูเขาไฟไปทะเล

ทัวร์เกาะฟลอเรส @อินโดนีเซีย ซึมซับและเรียนรู้อุตสาหกรรมครอบครัวและวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมทำความเข้าใจการสร้างความเท่าเทียมผ่านทุ่งนาใยแมงมุมบนภูเขาชันชา

พักเครียด หลบร้อน วันสงกรานต์ @ปราณบุรี

รายการ Divas Cafe ประจำวันที่ 14 เมษายน 2557 : พักเครียด หลบร้อน วันสงกรานต์ @ ปราณบุรี