NEWS

สื่อมวลชน สื่อเพื่อประชาชน หรือคนของใคร?

by Divas Cafe Divas Cafe 16 ธันวาคม 2556 เวลา 16:52 น.
ในห้วงยามแห่งความขัดแย้ง สื่อมวลชนควรวางตัวอย่างไรในยุคเลือกข้าง นำเสนอความจริงจากทุกฝ่าย ยึดหลักการ เพื่อบรรเทาความขัดแย้ง หรือเลือกยืนตามอุดมการณ์และความเชื่อของตัวเองท่ามกลางความร้อนระอุของสังคม ร่วมหาคำตอบกับคุณประวิตร โรจนพฤกษ์
EMBED CODE :

RELATED CONTENT

สื่อกลางของสันติภาพหรือแกนกลางของความขัดแย้ง
สื่อกลางของสันติภาพหรือแกนกลางของความขัดแย้ง
ในห้วงยามแห่งความขัดแย้ง สื่อมวลชนควรวางตัวอย่างไรในยุคเลือกข้าง นำเสนอความจริงจากทุกฝ่าย…
หน้าที่และจรรยาบรรณของสื่อที่ควรจะเป็น
หน้าที่และจรรยาบรรณของสื่อที่ควรจะเป็น
ในห้วงยามแห่งความขัดแย้ง สื่อมวลชนควรวางตัวอย่างไรในยุคเลือกข้าง นำเสนอความจริงจากทุกฝ่าย…
สื่อกับการลดความเกลียดชัง
สื่อกับการลดความเกลียดชัง
รายการ Divas Cafe ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2556
คนกลางระหว่างอะไร?
คนกลางระหว่างอะไร?
รายการ Divas Cafe ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เสียงเพรียกหาคนกลางของสังคม ท่ามกลางการเมืองที่ร้อนระอุใครเล่าจะเป็นคนกลางที่เป็นกลางอย่างแท้จริงได้…
สื่อเลือกสีเลือกข้างผิดจรรยาบรรณหรือ
สื่อเลือกสีเลือกข้างผิดจรรยาบรรณหรือ
นักวิชาการและสื่อมวลชน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการเลือกสีเลือกข้างของสื่อในยุคปัจจุบัน…
บทเรียนจากการล่าแม่มดในรวันดา
บทเรียนจากการล่าแม่มดในรวันดา
ในห้วงยามความขัดแย้งท่ามกลางความเกลียดชัง ปรากฏการณ์ล่าแม่มดทวีความรุนแรงเข้มข้นขึ้น…
เรียนรู้การเพาะพันธุ์ความเกลียดชังในรวันดา กับ ประจักษ์ ก้องกีรติ
เรียนรู้การเพาะพันธุ์ความเกลียดชังในรวันดา กับ ประจักษ์ ก้องกีรติ
รายการ Divas Cafe ประจำวันที่ 24 เมษายน 2557 ในห้วงยามความขัดแย้งท่ามกลางความเกลียดชัง…
โศกนาฏกรรมในนามของความดี
โศกนาฏกรรมในนามของความดี
ในห้วงยามความขัดแย้งท่ามกลางความเกลียดชัง ปรากฏการณ์ล่าแม่มดทวีความรุนแรงเข้มข้นขึ้น…
TOP
NOW :