ท่าที กปปส. วันนี้ กับความคล้ายคลึงของระบอบฟาสซิสต์

สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยแสดงจุดยืน คนเท่ากัน เดินหน้าเลือกตั้ง ร่วมกันปฏิรูป ฝ่ากระแสกลุ่มประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง ประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. ร่วมวิเคราะห์ขบวนการต่อต้านรัฐบาล กปปส วันนี้  ความเหมือน ความต่าง ความคล้ายคลึงกับระบอบฟาสซิสต์ กับ อาจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล
 

24 ธันวาคม 2556 เวลา 13:04 น.

View 929

Keyword: ปิยบุตร แสงกนกกุล , อาจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล , divas cafe , กลุ่มประชาชน , พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข , ดีว่าส์ , ดีว่าส์ คาเฟ่ , เปลี่ยนแปลงประเทศ , แสดงจุดยืน , ขบวนการต่อต้านรัฐบาล , voice tv. , ท่าที , ความเหมือน , กปปส. , ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ , สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย , คนเท่ากัน , เดินหน้าเลือกตั้ง , ร่วมกันปฏิรูป , ฝ่ากระแส , กลุ่มประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข , ร่วมวิเคราะห์ , ความต่าง , ความคล้ายคลึง , ระบอบฟาสซิสต์

Embed code :

ARCHIVE

เรียนรู้การเพาะพันธุ์ความเกลียดชังในรวันดา กับ ประจักษ์ ก้องกีรติ

รายการ Divas Cafe ประจำวันที่ 24 เมษายน 2557 : เรียนรู้การเพาะพันธุ์ความเกลียดชังในรวันดา กับ ประจักษ์ ก้องกีรติ

ยิ่งขัดแย้ง ยิ่งต้องเลือกตั้ง

รายการ Divas Cafe ประจำวันที่ 23 เมษายน 2557 : ยิ่งขัดแย้ง ยิ่งต้องเลือกตั้ง

จะรั้งไว้ หรือ จะปล่อยให้ตกเขา?

รายการ Divas Cafe ประจำวันที่ 22 เมษายน 2557 : จะรั้งไว้ หรือ จะปล่อยให้ตกเขา?

อคติเรื่องเพศในอุตสาหกรรมบันเทิง กับ Nicole Da Silva

รายการ Divas Cafe ประจำวันที่ 21 เมษายน 2557 : อคติเรื่องเพศในอุตสาหกรรมบันเทิง กับ Nicole Da Silva

เรียนรู้เรื่องสตรีศึกษา เพศสภาวะ กับ ชนิดา ชิตบัณฑิตย์

รายการ Divas Cafe ประจำวันที่ 18 เมษายน 2557 : เรียนรู้เรื่องสตรีศึกษา เพศสภาวะ กับ ชนิดา ชิตบัณฑิตย์