“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” โอกาสของผู้หญิงทั่วประเทศ

 

รายการ  Hot Topic ประจำวันที่ 8 มี.ค. 2555 

 

นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของรัฐบาล เพื่อยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีทุกมิติ สร้างสังคมให้มีความเสมอภาค และสันติสุข รวมทั้งนำศักยภาพความแตกต่างระหว่างหญิงชายมาใช้อย่างสร้างสรรค์

               

วันนี้ (8 มีนาคม 2555) รายการ Hot Topic ร่วมพูดคุยกับนางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถึง การบริหารจัดการและนโยบาย “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อยกระดับและเสริมศักยภาพสตรี

 

น.ส.อนุตตมา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ สร้างสังคมให้มีความเสมอภาค และสันติสุข รวมทั้งนำศักยภาพความแตกต่างระหว่างหญิงชายมาใช้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติมุ่งเน้นการ สร้างสรรค์พลังสตรี ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ คือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ การพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี และเพื่อการสนับสนุนโครงการอื่นๆที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี

 

น.ส.อนุตตมา กล่าวอีกว่า นโยบายดังกล่าวไม่ไดพัฒนาเฉพาะสตรี แต่รวมทั้งพัฒนาสังคมทุกเพศทุกวัย โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็น  เปิดกว้างไม่ได้เลือกเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นซึ่งจะความคิดเห็นเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อไป

 

ส่วนเรื่องงบประมาณนั้น จะจัดสรรให้จังหวัดละ ๑๐๐ ล้านบาท เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านได้รับการขับเคลื่อน ซึ่งต้องมีคณะกรรมการของหมู่บ้านควบคุมดูแล ทั้งนี้การประเมินและตรวจสอบเรื่องงวบประมาณ สามารถดูได้จากโครงการที่เสนอเข้ามา และดูโครงการที่สำเร็จ 

 

Produced by VoiceTV
 

8 มีนาคม 2555 เวลา 21:58 น.

View 3840

Keyword: รัฐบาล , ผู้หญิง , รายการ hot topic , วันสตรีสากล , อนุตตมา อมรวิวัฒน์ , เครือข่ายสตรี , กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี , นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี , เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Embed code :

ARCHIVE

เกษตรกร-คนจน ยังทนทุกข์ ที่อยู่-ที่ทำกิน

รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2555 วันนี้ (1 ตุลาคม 2555) ราบการ…

สมช.ให้ประชาชน 3 จังหวัดใต้ ร่วมยกเลิก กม.ฉุกเฉิน

รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 28 กันยายน 2555

'นักข่าวไร้จรรยาบรรณ'...บ้านเมืองแตกแยก ?

รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 27 กันยายน 2555 เรื่องของจริยธรรม…

เตือน..ปมหมิ่น-ม.112 สงครามกลางเมือง ?

รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 26 กันยายน 2555 ก่อนหน้านี้ทางสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา…

'แหลมฉบัง' ยุคใหม่ รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 25 กันยายน 2555 วันนี้ (25 กันยายน 2555)…