สงกรานต์ : วันปลดปล่อย

รายการ Intelligence วันที่ 12 เมษายน 2558


อะไรคือ “วิถีไทย” ที่เรียกร้องในวันสงกรานต์ ห้ามเต้น ห้ามเหล้า ห้ามแป้ง ห้ามน้ำแข็ง ฯลฯ อย่างนั้นหรือ

อัครพงษ์ ค่ำคูณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้ว่าสงกรานต์ในทัศนะราชการ กับสงกรานต์พื้นบ้านทับซ้อนและแตกต่างกันตั้งแต่โบราณ “สงกรานต์หลวง” คือวันเถลิงศกอันจะมีพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ขณะที่ “สงกรานต์พื้นบ้าน” คือวันรวมญาติเตรียมเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่ ซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ ล้างจอบเสียมผาลไถ ควบคู่ไปกับการต้มเหล้า รื่นเริง และ “ปลดปล่อย”

สงกรานต์เป็นเทศกาลเดียวที่กฎเกณฑ์สังคมผ่อนปรนให้ทุกคนสนุกสนานร่าเริง ชาย หญิง พระ ฆราวาส ผู้ใหญ่ ผู้น้อย สามารถละเมิดข้อห้าม เล่นสนุกอย่างเท่าเทียม กระทั่งบางชุมชนในอดีตอนุญาตให้ผู้หญิงจับพระโยนน้ำได้ เป็นสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยความทุกข์ความคับข้องใจก่อนเริ่มปีใหม่

แต่สงกรานต์ปัจจุบัน กลับกลายเป็นเทศกาลทุกข์กังวลของรัฐ เมื่อมีคนเดินทางจำนวนมาก ก็มุ่งตั้งกฎเกณฑ์ข้อห้ามต่างๆ เพื่อลดจำนวนคนตาย


 

EXPLORE :
สัญลักษณ์ , ธีรัตถ์ รัตนเสวี , ปีใหม่ , เทศกาล , สังคม , อาทิตย์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , เดินทาง , เอ๋ , ชาย , หญิง , ตาย , ตวงพร อัศววิไล , จำนวน , พระ , ละเมิด , คน , รัฐ , เรียกร้อง , กังวล , วันสงกรานต์ , วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ , พระราชพิธี , สามารถ , โบราณ , พื้นบ้าน , กฎเกณฑ์ , แตกต่าง , ผู้ใหญ่ , ราชการ , ชุมชน , อดีต , ความทุกข์ , ทัศนะ , เครื่องมือ , ล้าง , ข้อห้าม , อนุญาต , เครื่องใช้ , สนุกสนาน , วันเถลิงศก , ฆราวาส , ซ่อม , อัครพงษ์ ค่ำคูณ , ปลดปล่อย , เท่าเทียม , ผ่อนปรน , ฤดูการผลิต , ทับซ้อน , วันรวมญาติ , The Intelligence , ตวง , gence , เก๋ , วิถีไทย , วัฒนชัย วินิจจะกูล , ห้ามเต้น , ห้ามเหล้า , ห้ามแป้ง , ห้ามน้ำแข็ง , สงกรานต์หลวง , ถือน้ำพิพัฒน์สัตยา , สงกรานต์พื้นบ้าน , จอบ , เสียม , ผาล , ไถ , ควบคู่ , ต้มเหล้า , รื่นเริง , ร่าเริง , ผู้น้อย , กระทั่ง , โยนน้ำ , ความคับข้องใจ , สงกรานต์ปัจจุบัน , ทุกข์ , Intelligence , Voice TV
EMBED CODE :

MORE OF INTELLIGENCE

สงกรานต์ : วันปลดปล่อย
สงกรานต์ : วันปลดปล่อย
รายการ Intelligence วันที่ 12 เมษายน 2558 อะไรคือ “วิถีไทย” ที่เรียกร้องในวันสงกรานต์ ห้ามเต้น ห้ามเหล้า ห้ามแป้ง ห้ามน้ำแข็ง ฯลฯ อย่างนั้นหรือ อัครพงษ์ ค่ำคูณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์…
ทำไมต้อง(เลิก)ใช้ใยหิน
ทำไมต้อง(เลิก)ใช้ใยหิน
รายการ Intelligence ประจำวันที่ 5 เมษายน 2558 ข้อถกเถียงเรื่องการใช้แร่ใยหิน Chrysotile ซึ่งใช้ทำกระเบื้องและเบรคครัชรถยนต์ มีมาทุกรัฐบาล คณะรัฐมนตรีเพิ่งมีมติตั้งคณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริง ขณะที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชิงมีมติให้เลิกใช้ใน…
ปฏิรูปราชการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
ปฏิรูปราชการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
รายการ Intelligence ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2558 ความอ่อนแอของระบบราชการที่ใหญ่เทอะทะ หัวโต เป็น “ระเบิดเวลาประเทศไทย” ในทัศนะ ดร.วิรไท สันติประภพ ที่ปรึกษา TDRI และซูเปอร์บอร์ดรัฐวิสาหกิจ ไม่ต่างจากรัฐวิสาหกิจที่สินทรัพย์เพิ่มขึ้น…
ฝ่าศึก สธ.ปฏิรูปรอบใหม่
ฝ่าศึก สธ.ปฏิรูปรอบใหม่
รายการ Intelligence ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2558 14 ปีบนความสำเร็จของนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค หรือนโยบายหลักประกันสุขภาพ ที่พรรคไทยรักไทยนำแนวคิดของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์และแพทย์ชนบทมาผลักดัน…
สะพานนวัตกรรม
สะพานนวัตกรรม
รายการ Intelligence ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2558 ประเทศไทยไม่สามารถพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง หากไม่ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดร.พิเชฐ…
ภาษีที่ดินที่เป็นธรรม
ภาษีที่ดินที่เป็นธรรม
รายการ Intelligence ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2558 กระทรวงการคลังกำลังจะเสนอร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในกระแสวิตกของประชาชนที่อยู่ในข่ายเสียภาษี ซึ่งก็คือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างราคาประเมินเกิน…
ฝ่าศึก สธ.ปฏิรูปรอบใหม่
ฝ่าศึก สธ.ปฏิรูปรอบใหม่
รายการ Intelligence ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2558 14 ปีบนความสำเร็จของนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค หรือนโยบายหลักประกันสุขภาพ ที่พรรคไทยรักไทยนำแนวคิดของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์และแพทย์ชนบทมาผลักดัน…
เรื่องปากท้องไม่ใช่การเมือง
เรื่องปากท้องไม่ใช่การเมือง
รายการ Intelligence ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ฟังเสียงสะท้อนจากกฤษกร ศิลารักษ์ ผู้ประสานงาน ‘พีมูฟ’ ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน กับ ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ อดีตคณะกรรมการปฏิรูประเทศไทย ชุดนายอานันท์…

VOICE TV TWEETS

NEWS PROGRAMMES

VOICE NEWS 12:00

video
เสียดาย รบ.ไม่แจ้งวันเลือกตั้ง
รักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทย แสดงความเห็นต่อการแถลงผลงาน 6 เดือนรัฐบาล ระบุ รู้สึกเสียดายที่รัฐบาลไม่ประกาศวันเลือกตั้งออกมาให้ชัดเจน

DIVAS CAFE

video
VOICE TV คือสื่อเพื่อ LGBT
Google plus

VARIETY PROGRAMMES

DO THE RIDE THING

video
Trip : ระหว่างทางเขื่อนป่าสักฯ
เป้าหมายที่ Do The Ride Thing จะพาไปวันนี้อยู่กันที่เขื่อนดินที่ยาวที่สุดของประเทศไทยกันกับ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยที่จุดสตาร์ทของทริปนี้แทนได้เลือกไว้เป็นศูนย์รวมของลิงจังหวัดนี้กันเลยทีเดียวกับ พระปรางค์สามยอด

THAILAND

ลูกค้าฉุนร้านไก่ชื่อดังส่งช้า แต่กลับใจอ่อนเพราะสภาพคนส่ง
ลูกค้าฉุนสั่งไก่ทอดออนไลน์จากร้านชื่อดังครั้งแรกก็ทำให้โมโห อารมณ์เสีย แต่กลับใจอ่อน หายโกรธ เมื่อเจอสภาพของคนส่ง
TOP
NOW :