LATEST FULL EPISODE

บันทึกหน้าสี่ อุโมงค์ผานอกเมือง: FULL EP
บันทึกหน้าสี่ อุโมงค์ผานอกเมือง: FULL EP
24 มิถุนายน 2560
รายการ JOURNAL JOURNEY ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ลองลิ้มขนมต้นตำรับร้าน Pâtisserie เก่าแก่ ชิมรสอาหารพื้นเมืองประจำแคว้นในตลาดต่อด้วยร้านท้องถิ่นมื้อดึก ก่อนตื่นมาดูวิวมุมสูงนอกเมือง ขับลอดอุโมงค์บนหน้าผาสูงชันเข้าสู่เขตอุทยานแห่งหุบเขาเร้นลับกับตำนานถนนปิดตาย…

MORE FULL EPISODES

Load More

MORE ABOUT VARIETY PROGRAMME

TOP
NOW :