ประวัติศาสตร์การรับน้องและระบบ Sotus ในประเทศไทย

 

การรับน้องใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย หรือที่ีใครหลายๆ  คนรู้จักกันในชื่อของระบบ "โซตัส" กลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมอีกครั้ง หลังจากที่คลิปภาพการรับน้องของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเผยแพร่ออกไป
จนทำให้ใครหลายๆ  คนออกมาแสดงความกังวล โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการรับน้องที่ใช้ความรุนแรง ทั้งทางวาจาและกิริยา อย่างไรก็ตาม ทั้งฝ่ายรุ่นพี่ ที่ถือครองระบบโซตัสไว้กำหราบรุ่นน้อง นับเป็นค่านิยมของสังคมไทย ที่เกิดขึ้นมาจากการรับเอาวัฒนธรรมต่างถิ่น ที่มีต้นกำเนิดมาจากกิจกรรมการละลายพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็ก เพื่อละลายพฤติกรรมและสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แต่ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และการยึดติดค่านิยมการข่มขวัญผู้มีอาวุโสน้อยกว่า ทำให้การรับน้องและระบบโซตัสในสังคมไทย เติบโตและเข็มแข็งจนถึงปัจจุบัน
 
 
   
ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพการวิเคราะห์โครงสร้างและมายาคติเกี่ยวกับการรับน้องได้อย่างชัดเจนขึ้น ทางรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ขอยกบางช่วงบางตอนของบทความเรื่อง 
"การใช้อำนาจข่มเหงเสรีภาพของหนุ่มสาว" ของ พัชณีย์ คำหนัก ซึ่งเ้ป็นนักกิจกรรมรณรงค์สิทธิมนุษยชน ซึ่งเขียนไว้ในเว็บไซต์ประชาไทมานำเสนอ 
 
"ว้ากน้อง ร้องเพลงเชียร์ เต้นรำสนุกสนาน สั่งน้องให้เข้าแถว ยืนตรง นิ่ง นับจำนวนคนที่มาและคนที่ขาด สั่งให้วิ่ง หันซ้ายหันขวาอย่างพร้อมเพรียงกัน สั่งให้นั่งประชุมนิ่งๆ เป็นเวลาหลายชั่วโมง สั่งให้ร้องเพลงดังๆ ที่สุด ตบมือให้ดัง ร้องเพลงหลายๆ รอบให้พร้อมกัน (ทำตามคำสั่ง order) ห้ามคุยกัน ห้ามแสดงความคิดเห็น หรือโต้ตอบการกระทำของรุ่นพี่ ห้ามมองหน้าพี่ ห้ามยิ้ม ห้ามเกา ถ้าไม่ทำตามก็จะมีมาตรการลงโทษเช่น นำตัวไปที่ห้องเรียน ปิดประตูหน้าต่าง ปิดพัดลมให้หมด เพื่อไม่ให้คนภายนอกรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในห้อง จากนั้นก็ด่าทอ ตะโกนใส่อย่างบ้าคลั่ง กักตัวไม่ให้ไปไหน กลับบ้านยังไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาสมควร หรือจนกว่าพี่จะพอใจ กลั่นแกล้งสารพัด โดยอ้างว่าเพื่อส่งเสริมความสามัคคี (unity) ในหมู่คณะและความภาคภูมิใจในสถาบัน กิจกรรมระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง (seniority) ข้างต้นจัดขึ้นในช่วงที่กำลังจะเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่ถึงการสอบกลางภาคในรั้วมหาวิทยาลัย วิทยาลัยทุกปีจนเป็นประเพณี (tradition) ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นฤดูล่าหัวมนุษย์ (ธเนศวร์ เจริญเมือง 2543)
 
 
เบื้องหน้าและเบื้องหลังของกิจกรรมรับน้อง-เข้าห้องเชียร์
 
 
เมื่อมองดูกิจกรรมเหล่านี้อย่างผิวเผินและไม่คิดอะไรมาก จะรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่คอยดูแลห่วงใย ให้ความช่วยเหลือ (spirit) แก่รุ่นน้องที่จะเข้ามาศึกษาในสถาบันใหม่ให้เกิดความรู้สึกมั่นคง มั่นใจ อบอุ่นที่มีคนมาให้ความสำคัญแก่เขา ไม่รู้สึกเป็นตัวประหลาดมากนักท่ามกลางคนแปลกหน้ามากมาย และรู้สึกเป็นพวกเดียวกันในที่สุด ตรงนี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ความมั่นคงในจิตใจของนิสิตใหม่หรือความมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งที่ได้มาจากปัจจัยภายนอกหรือได้รับจากบุคคลภายนอก แต่ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาจากภายในตัวเองอย่างแท้จริง ดังนั้นขั้นต่อไปจะเป็นอย่างไร รุ่นพี่จะทำอะไรกับนิสิตใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้ความมั่นคงและความอบอุ่นที่ลงทุนลงแรงไปอย่างมหาศาล และรุ่นน้องจะสูญเสียอะไรไปบ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นคงและความมั่นใจที่ให้โดยบุคคลอื่น
 
 
เรามาลองพิจารณาและวิพากษ์วิจารณ์กิจกรรมรับน้อง-เข้าห้องเชียร์นี้ซิว่า มันเป็นสิ่งที่มีเจตนาดีหรือซ่อนเจตนาอื่นเอาไว้ ที่ทำให้มันต้องถูกตั้งคำถามไว้มากมาย ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีทำไมถึงมีอะไรชอบกลที่น่าเคลือบแคลงสงสัยด้วย คำถามที่เกี่ยวกับเบื้องหลังของกิจกรรม มีดังนี้
 
 
1.ทำไมนักศึกษามหาวิทยาลัยถึงหลงใหลคลั่งไคล้กิจกรรมรับน้อง ที่ทำให้กิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่ดูพิเศษกว่ากิจกรรมของชมรมอื่นๆ ไปได้
 
2.การรับน้อง-เข้าเชียร์ เป็นการสร้างวงจรของการใช้อำนาจเผด็จการใช่ไหม แล้วใครได้ประโยชน์จากกิจกรรม
 
3.ทำไมถึงมีการสังเวยชีวิตนิสิตให้กับกิจกรรมนี้ รวมทั้งความเจ็บปวด ความกดดันและความเครียด เช่น สอบตก เป็นลมหมดสติ นอนเป็นเจ้าหญิงนิทรา เสียชีวิตกลางคัน และไม่สามารถเป็นเหตุผลให้ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวอย่างเด็ดขาด ?
 
4.ความตายของคน 1 คนคุ้มค่าแล้วหรือที่จะแลกกับความสนุกสนานของคนเป็นพันคน แลกกับความสะใจในการใช้อำนาจกลั่นแกล้งผู้อื่นสารพัด และแลกกับความสามัคคีอันจอมปลอม
 
5.การอ้างว่ากิจกรรมเป็นไปเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในหมู่คณะ ความรักที่ให้ต่อกัน การเกื้อกูลกันเป็นการอ้างที่สมเหตุสมผลจริงหรือไม่ เนื่องจากขัดต่อหลักการสิทธิเสรีภาพ
 
 
ผู้เขียนจะขอวิเคราะห์เบื้องหลังที่ทำให้กิจกรรมรับน้องดำรงอยู่มาได้ ในระดับจิตวิทยาเชื่อมโยงกับระดับวัฒนธรรม กล่าวคือการพิสูจน์ว่า อิทธิพลของวัฒนธรรมอำนาจนิยมและสถาบันนิยม (หรือเรียกว่าระบบโซตัส) <1> ที่อยู่เบื้องหลังของกิจกรรมรับน้อง ส่งผลต่อการสร้างบุคลิกภาพของเด็กเยาวชนให้เป็นผู้นิยมอำนาจเผด็จการ อันเป็นพฤติกรรมที่ช่วยให้โครงสร้างทางชนชั้นสูง-ต่ำยังคงอยู่ และทำให้การยึดถือในคุณค่าของเสรีภาพ ความเสมอภาค ความเป็นปัจเจกภาพของคนหนุ่มสาวหดหายไป " 
 
 
 
เนื้อหาเพิ่มเติม และบทความฉบับเต็มอ่านได้ใน  http://www.prachatai.com/journal/2011/06/35384
 
 
นอกจากบทความของคุณพัชณีย์ คุณผู้ชมสามารถติดตามความหมายของระบบโซตัส การวิจารณ์ของคำผกา และความคิดเห็นที่หลากหลายของนักวิชาการเกี่ยวกับการรับน้องได้ ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับ คำผกา ตอน "ประวัติการรับน้องและระบบโซตัสในเมืองไทย" ซึ่งมี 2 ตอน โดยจะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน และวันที่ 26 มิถุนายนนี้ เวลา 21.30-22.00 น. ทาง Voice TV   
 
 
Produced by VoiceTV
EMBED CODE :

MORE OF KID LEN HEN TANG

การส่งท้ายกับคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา
การส่งท้ายกับคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา
ติดตามชมรายการ คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 นำเสนอในตอน การส่งท้ายกับคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา
สถาปนิกแห่งความเป็นไทย
สถาปนิกแห่งความเป็นไทย
สถาปนิกมือหนึ่ง ในการสร้างความเป็นไทย รังสรรค์ผลงาน เพลง บทละคร และนวนิยายแนวชาตินิยม เพลงปลุกใจ ติดตามได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ในวันอาทิตย์นี้
เมื่อเซ็กส์...กลายเป็นภาระของชีวิต
เมื่อเซ็กส์...กลายเป็นภาระของชีวิต
ผลของการสำรวจของคนญี่ปุ่นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว พบว่า มีผู้หญิงอายุช่วงอายุ 16-24 ปี ไม่สนใจที่จะมีเซ็กส์เลยมากถึง 45% มีอะไรเกิดขึ้นกับคนญี่ปุ่น ? ชมคิดเล่นเห็นต่างอาทิตย์นี้
ความเป็นไทย...ใน Lonely Planet
ความเป็นไทย...ใน Lonely Planet
เมืองไทยเป็นดินแดนเอ็กโซติกอย่างไร ในหนังสือ Lonely Planet ติดตามรายละเอียดใน “คิดเล่นเห็นต่าง กับคำผกา” ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 เวลา 20.00-20.30 น. ทาง VoiceTV
ลำยองเลี้ยงลูก
ลำยองเลี้ยงลูก
การเลี้ยงลูกของลำยอง ที่ไม่ตรงกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนั้นผิดหรือถูก มาร่วมคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกาในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคมนี้ เวลา 20.00-20.30 น.ทางVoiceTV
ลับ ลวง พราง ข้อสอบโรงเรียนอีตั้น
ลับ ลวง พราง ข้อสอบโรงเรียนอีตั้น
ข้อสอบโรงเรียนอีตั้นเกี่ยวข้องอะไรกับ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ติดตามได้ใน คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา วันอาทิตย์ ที่ 24 พ.ย. 2556 เวลา 20.00-20.30 ทาง VoiceTV
ความขาว การเมือง เชื้อโรค
ความขาว การเมือง เชื้อโรค
มาร่วมคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ใน 'ความขาว การเมือง เชื้อโรค' วันอาทิตย์นี้ (17 พ.ย.56) เวลา 20.00-20.30 น.ทางVoiceTV
อาหารเกียวโต... วัฒนธรรมไร้รูป มรดกโลก
อาหารเกียวโต... วัฒนธรรมไร้รูป มรดกโลก
มารู้จัก อาหารเกียวโต ..วัฒนธรรมไร้รูป มรดกโลก ในคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกาในวันที่ 10 พ.ย.นี้เวลา 20.00-20.30 น.ทาง VoiceTv

VOICE TV TWEETS

NEWS PROGRAMMES

VOICE NEWS 18:30

video
คสช.ยันส่ง รด.รณรงค์ร่าง รธน.ไม่ชี้นำ
โฆษก คสช.ยืนยันส่งนักศึกษาวิชาทหารรณรงค์ร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่การชี้นำ ส่วนเวทีเห็นต่างสามารถจัดได้ หากไม่ใช่การปลุกระดม

VARIETY PROGRAMMES

VOICE MASTER

video
Voice Master เสียง สื่อ คิด EP.5 : เรียนรู้การสื่อสารแบบมืออาชีพ ฉบับนักวิเคราะห์ระดับประเทศ กับ 'ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล'
Power of Voice สัปดาห์นี้พบ Voice Master ต้นแบบคนสุดท้าย “คุณปลื้ม-ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล" ที่จะมาแชร์ประสบการณ์จริง สิ่งที่นักสื่อสารต้องมี หากจะก้าวสู่เส้นทางสื่อสารมวลชน และเรื่องราวการสื่อสารที่คุณปลื้ม..ไม่ปลื้ม!! พร้อมพูดคุยเจาะลึกตัวตนและความสามารถของทั้ง 12 VM

THAILAND

แม่ 'ปลื้ม' สุรบถ แจ้งความหมิ่นประมาท ยักยอกทรัพย์ ข่มขู่ บุกรุก
แม่ของ 'ปลื้ม' สุรบถ หลีกภัย เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งคดีหมิ่นประมาท ยักยอกทรัพย์ ข่มขู่ บุกรุก รบกวนและอื่นๆ อีก 2 รายการ
TOP
NOW :