ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับความเป็นไปได้ ตอนจบ

รายการคิดเล่นเห็นต่าง กับ คำผกา ประจำวันที่19 สิงหาคม 2555ใครๆก็ไปอาเซียน...แล้วคิดเล่นเห็นต่างจะไม่ไปอาเซียนได้อย่างไร??

               

                อีก 3 ปีข้างหน้า เราจะไปอาเซียนแล้ว พร้อมกันหรือยัง? ก่อนจะถึงช่วงเวลานั้น เรามาเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่อาเซียนก่อนแล้วกันว่า...อาเซียนคืออะไร?

                ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of South East Asia) เมื่อเดือน ก.ค.2504 เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดำเนินการไปได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟื้นฟูสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างสองประเทศ จึงได้มีการแสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครั้ง

                สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ส.ค.2510 หลังจากการลงนามในปฎิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Declaration of ASEAN Concord) หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration)

                อาเซียนมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกันเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเน้นการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกในด้านความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์  มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระดับภูมิภาคร่วมกัน

ทั้งนี้  การเสริมสร้างรากฐานและความเชื่อมโยงระหว่างกันที่แข็งแกร่งนำไปสู่ความเข้าใจของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี  การรู้เขารู้เรา  และมีความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกภายใต้สังคมที่เอื้ออาทร  โดยแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) ได้กำหนดกิจกรรมความร่วมมือที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยเน้นความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่

1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development)

2.การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)

3.สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)

4.ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Ensuring Environmental Sustainability)

5.การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building ASEAN Identity)

6.การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)

                          สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนั้น ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้นำในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน มีศักยภาพในการเป็นแกนนำในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็ง จึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาอาเซียน โดยจะมุ่งเน้นเรื่องการศึกษา ซึ่งจัดอยู่ในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ที่จะมีบทบาทสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอื่น ๆ ให้มีความเข้มแข็ง เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และจะมีการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาเซียนศึกษา เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา ด้วยการสร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ หลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประชาคมอาเซียน

 

เมื่อมาถึงจุดนี้เราคงสามารถให้คำตอบได้แล้วล่ะว่า...เราพร้อมแล้วหรือยัง  ที่จะไปอาเซียน?

EMBED CODE :

WATCH NEXT

ความหมายและหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ (ตอนที่1)
ความหมายและหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ (ตอนที่1)
รายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกาพร้อมกลับมาพบกับทุกคนแล้วค่ะ หลังจากที่ต้องหยุดพักไปถึง 1 เดือนเต็ม และขอรับรองว่าการกลับมาคราวนี้…
การฟื้นฟูเมืองทำได้จริงหรือไม่ ?
การฟื้นฟูเมืองทำได้จริงหรือไม่ ?
รายการ คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2555
การฟื้นฟูเมือง เมืองใหญ่ของไทย อยู่ที่ไหนของโลก?
การฟื้นฟูเมือง เมืองใหญ่ของไทย อยู่ที่ไหนของโลก?
รายการ คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2555
ม่านรูด ทำไมจึงต้องรูดม่าน? ตอนที่ 2
ม่านรูด ทำไมจึงต้องรูดม่าน? ตอนที่ 2
รายการ คิดเล่นเห็นต่าง กับ คำผกา ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 การคงอยู่ม่านรูดในสังคม อยู่ในฐานะอะไร เวลาขับรถเข้าไปรู้สึกอย่างไร ทำไมต้องมีม่านรูด แต่ในประเทศญี่ปุ่น มีคำเกี่ยวกับม่านรูดหลายอย่างเช่นใช้คำว่า…
ม่านรูด ทำไมจึงต้องรูดม่าน?
ม่านรูด ทำไมจึงต้องรูดม่าน?
รายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกาวันเสาร์นี้ (24พ.ย.55) จะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างในประเด็น "ม่านรูด ทำไมจึงต้องรูดม่าน?"
สวยสั่งได้ ใครเป็นคนสั่ง
สวยสั่งได้ ใครเป็นคนสั่ง
ติดตามราการคิดเล่นเห็นต่าง อาทิตย์นี้(18 พ.ย.55) ในประเด็น สวยสั่งได้ ใครเป็นคนสั่ง
ดคีฆาตกรรม อันเนื่องมาจากเสียง
ดคีฆาตกรรม อันเนื่องมาจากเสียง
รายการ คิดเล่นเห็นต่าง กับ คำผกา ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555
ทาสคือใคร ใครคือทาส? ตอนที่ 2
ทาสคือใคร ใครคือทาส? ตอนที่ 2
รายการ คิดเล่นเห็นต่าง กับ คำผกา ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5…

VOICE TV TWEETS

NEWS PROGRAMMES

VOICE NEWS

video
ออกหมายจับ 9 พลเรือนผิดม.116
ศาลทหารออกหมายจับ 9 พลเรือนตามคำขอพนักงานสอบสวน ทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 โดยขังต่อ 8 คน ส่วนอีก 1 ราย ยังอยู่ในต่างประเทศ

VARIETY PROGRAMMES

LEVEL UP

video
LevelUp! EP.13 : The Dreamcasters**
LevelUp! สัปดาห์นี้ มาพบกับผู้ก่อตั้งทีมนักพากย์เกมชั้นนำของเมืองไทย “The Dreamcasters” ที่จะมาเปิดเผยจุดเริ่มต้นและความสำคัญของอาชีพนักพากย์เกมในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

THAILAND

video
พายุฤดูร้อนถล่มโคราช บ้านทรงไทยราคาหลายล้านพังทั้งหลัง
พายุฤดูร้อนพัดถล่ม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา บ้านเรือนประชาชน 4 ตำบลพังเสียหาย ในจำนวนนี้มีบ้านไม้ทรงไทยราคาหลายล้านถูกพัดพังถล่มเสียหายทั้งหลัง - ผู้ว่าฯโคราชสั่งช่วยเหลือชาวบ้านเร่งด่วน
TOP
NOW :