ABOUT PROGRAMME

LEVEL UP

Level Up

MORE ABOUT VARIETY PROGRAMME

THAILAND

video
คุยกับ ‘จ่าพิชิต’ เจาะเบื้องหลัง ‘ชีวิตหมอ’ อนาถกว่า 'ฟรีแลนซ์'
‘อุดมคติ’ ของหมอถูกนำมาใช้อย่างไร หลอกคนรุ่นใหม่ทำงานถวายชีวิตไปวันวัน? มายาคติต่อวิชาชีพแพทย์ ความจริงที่ไม่เหมือนใน ‘โฆษณา’ และ ‘เงิน’ ไม่ใช่ทางแก้ ประสบการณ์จริง 10 ปีอดีตแพทย์ประจำโรงพยาบาลรัฐ ในประเทศที่ศรีธนญชัยเยอะ 
TOP
NOW :