นำมาตรฐานอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น

 

รายการ Market Place ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2555
 
การกระจายอำนาจการปกครองในปัจจุบัน ทำให้ท้องถิ่นสามารถสร้างสรรค์และบริหารจัดการโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์ของชุมชนตัวเองได้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของการทำโครงการต่างๆ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดงาน อปท.อุตสาหกรรมสัญจร 2012 เพื่อนำความรู้เรื่องของมาตรฐานในการก่อสร้าง รวมถึงสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องออกไปยังจังหวัด เชียงใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ได้รับรู้ถึงมาตรฐานต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการสร้างสรรค์โครงการ
 
 

29 มิถุนายน 2555 เวลา 17:26 น.

View 1242

Keyword: ธีรัตถ์ รัตนเสวี , อบจ. , อบต. , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , เทศบาล , market place , ceo voice , มาตรฐานอุตสาหกรรม , ก่อสร้างในต่างจังหวัด , มาตรฐานการผลิต , อปท.อุตสาหกรรมสัญจร , เขียนโครงการ , ตรวจรับโครงการ

Embed code :

ARCHIVE

130 ปี เบอร์ลี่ยุคเกอร์

รายการ Market Place ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์จำกัด(มหาชน)…

คาดปีหน้าหุ้นไทยแตะ 1,500 จุด

รายการ MARKET PLACE ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

มติ กนง.เอกฉันท์ ตรึงดอกเบี้ย 2.75%

รายการ MARKET PLACE ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555

'พยุงศักดิ์' ย้ำยังเป็นประธานสภาอุตสาหกรรม

รายการ MARKET PLACE ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

ส่งออกตุลาคมฟื้นแล้ว ขยายตัว 15.57%

รายการ MARKET PLACE ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555