ไม่พบผลการค้นหา
"จุรินทร์" ประกาศเดินหน้ายุทธศาตร์พรรค พร้อมทำงาน 3 มิติ เน้นทำงานเป็นทีม ให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน มั่นใจนำพาพรรคสู่ความสำเร็จกลับมาครองใจประชาชนอีกครั้ง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวเปิดการสัมมนาส.ส.และกรรมการบริหารพรรคว่า การขับเคลื่อน “ทีมอเวนเจอร์” ของพรรคจะเดินไปข้างหน้าได้จะต้องขับเคลื่อน 2 เรื่องหลัก คือการบริหารจัดการและการดำเนินการทางการเมือง ที่จะมีคณะกรรมการ 15 ชุดที่จะทำงานประสานกัน และขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ของพรรคที่จะเดินไปข้างหน้า ซึ่งหลังจากเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเดือนเศษ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่จะเดินไปข้างหน้าเสร็จสิ้นชัดเจน เพื่อให้องคาพยพทั้งหลายสามารถเดินต่อไปได้ โดยประเมินสถานการณ์การเลือกตั้งและวิเคราะห์ว่าจากนี้ไปจะนำพาพรรคเดินต่อไปภายใต้ยุทธศาตร์อุดมการณ์ทันสมัยที่เป็นตัวตนของพรรค

“มั่นใจว่าอุดมการณ์ที่พรรคกำหนดขายได้เสมอ 3 ข้อ คือต่อไปนี้พรรคจะเดินหน้าต่อไปในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อุดมการณ์ในการทำงานเพื่อประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และจะเดินหน้าพาพรรคไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งในระบอบประชาธิปไตยต่อไปในอนาคต ทั้งหมดนี้คืออุดมการณ์ที่จะนำพาพรรคไปสู่ความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต” หัวหน้าพรรคประชชาธิปัตย์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ทัพของพรรคจะเดินรุกไปข้างหน้าในที่ต่าง ๆ 3 ทัพ คือคณะรัฐมนตรีของพรรค ที่จะทำหน้าที่สอดประสานกันอย่างเป็นเอกภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทัพที่สองคือสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ในสภาและพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และทัพที่สาม คือกรรมการบริหารพรรคและบริหารการเมือง ทั้งสามส่วนนี้เมื่อรวมกันและเดินหน้าไปอย่างมียุทธศาสตร์จะสามารถนำพาพรรคไปสู่ความสำเร็จได้

"วันนี้พรรคไม่มีทางเลือกเป็นอื่น ผมคิดถึงพระเจ้าตากโมเดล ทางเดียวคือเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จเท่านั้น ไม่มีทางเลือกอื่น และที่สำคัญคือทำไมเราต้องตัดสินใจเรื่องกระทรวงเกษตร กระทรวงพม. กระทรวงพาณิชย์ เพราะเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นปัญหา และเราเห็นว่าพรรคมีศักยภาพในการเข้าไปแก้ไขตรงนี้ ทั้งเกษตรกร ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อให้ลืมตาอ้าปากได้ จึงตัดสินใจเดินหน้าทำงานในกระทรวงเหล่านี้ และผมมั่นใจว่าด้วยนโยบายประกันรายได้ ด้วยความรู้ และความซื่อสัตย์ของพวกเรา เราสามารถช่วยรัฐบาลเติมเต็มให้เดินหน้าไปสู่ความสำเร็จได้และนำพาพรรคไปสู่ความเป็นหนึ่งได้อีกครั้ง และเมื่อเข้าไปทำงานจะจัดประชุมคณะรัฐมนตรีของพรรคทุกวันจันทร์ เพื่อให้การทำงานประสานสอดคล้องกัน เพื่อผลักดันการทำงานและช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” นายจุรินทร์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ถึงเวลาที่พรรคต้องเปลี่ยนอย่างมีวุฒิภาวะ อะไรดีก็คงไว้คืออุดมการณ์ของพรรค แต่สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนจากนี้ไปคือบุคลากรที่จะต้องมีคนรุ่นใหม่ มีความคิดทันสมัยมาร่วมอุดมการณ์มากขึ้น นโยบายและการบริหารจัดการต้องทันสมัย ต้องลึกลงไปถึงเนื้อหาที่สังคมจะได้จากพรรคในอนาคต จึงเป็นที่มาว่าทำไมพรรคประชาธิปัตย์ต้องมีทีมเศรษฐกิจทันสมัย เพื่อเปิดโอกาสให้มือเศรษฐกิจรุ่นใหม่มาร่วมกับพรรค และต่อไปแชร์ริ่งอิโคโนมีต้องเกิดขึ้น จึงเป็นที่มาที่พรรคต้องมีกรรมการกิจการเยาวชนและฟื้นยุวประชาธิปัตย์กลับมา เพื่อเตรียมเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนให้พรรคเดินหน้าต่อไป  

420913.jpg

“ต้องมีคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของคนทุกกลุ่ม ซึ่งภายใน 2 สัปดาห์จะเปิดตัว รวมทั้งจะมีคณะกรรมการไอที โดยมีนายสามารถ ราชพลสิทธิ์ เป็นประธาน และต่อไปนี้จะมีบิ๊กดาต้า เพื่อรวบรวมข้อมูลและขับเคลื่อนพรรคให้ทันสมัยยิ่งขึ้น อีกไม่นานคณะกรรมการชุดนี้อาจจะมีแอพพิเคชั่นใหม่ ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และให้พรรคสนองตอบกับสมาชิกและประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่พรรค พรรคจะต้องมีคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันทั้งหมดให้เป็นรูปธรรม เสมือนฟุตบอลที่ต้องมีเซ็นเตอร์ฮาฟที่จะประสานกับตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่ชัยชัยชนะ อีกทั้งการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เป็นเรื่องจำเป็น จึงจะมีคณะกรรมการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และทุกภาคส่วนทั่วประเทศ โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นประธาน” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวว่า พรรคยืนยันเดินหน้านโยบายกระจายอำนาจ แต่การตัดสินใจส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นที่อาจจะมีขึ้นในปลายปีนี้ จะต้องพิจารณาโดยผู้สมัครในนามพรรคจะต้องบริหารงานปกครองท้องถิ่น ที่นอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนแล้วต้องรับผิดชอบต่อพรรคด้วย และพรรคจะต้องรับผิดชอบต่อการบริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นด้วย โดยต้องปรับทิศทางและทำงานเป็นทีม