ไม่พบผลการค้นหา
"ปณิธาน" ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง ขอจับตาสถานการณ์ขัดแย้ง "อิหร่าน-สหรัฐ" เชื่อไม่มีผลกระทบกับไทยมากนัก คาดประชุมหารือความมั่นคงอาเซียน จะหยิบยกเรื่องดังกล่าวหารือ ยันไทยและอาเซียนวางตัวเป็นกลาง

นายปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง และอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กล่าวถึงส่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ว่ายังจะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องว่าจะมีเหตุความรุนแรงปะทุขึ้นในทั้ง 2 ประเทศอีกหรือไม่ อีกทั้งต้องติดตามว่าการเจรจาระหว่าง 2 ประเทศจะสำเร็จหรือไม่ เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน แต่หากเจรจาสำเร็จ ก็อาจจะส่งผลในทิศทางที่ดีขึ้น

นายปณิธาน ยังกล่าวแนะนำว่าขอให้จับตาภายหลังอิหร่าน ออกมายอมรับว่าได้ปล่อยขีปนาวุธโจมตีเครื่องบินยูเครน จนทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตยกลำ ซึ่งเป็นชาวแคนนาดาส่วนใหญ่ และส่งผลต่อความไม่พอใจให้กับชาวอิหร่านเองด้วย จึงจะต้องเฝ้าระวังเหตุการณ์เป็นพิเศษ แต่มั่นใจว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เพราะประเทศไทยและภูมิภาคได้วางตัวเป็นกลาง 

นายปณิธาน กล่าวว่าในขณะที่การประชุมว่าด้วยความมั่นคงอาเซียนที่มี 30 ประเทศเข้าประชุมตามวงรอบนั้น คาดว่าจะมีการหารือถึงสถานการณ์ดังกล่าว แต่ก็ยังถือว่าเป็นการประชุมปกติ และจะเป็นในลักษณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไม่ได้มีการลงมติเรื่องใดเป็นพิเศษ