ไม่พบผลการค้นหา
ศบค.เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 7 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 4 ราย และเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า 3 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 7 ราย แบ่งเป็น ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกัน (State Quarantine) 3 ราย คือ สวีเดน 1 ราย, สหราชอาณาจักร 1 ราย และเบลเยี่ยม 1 ราย, เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และส่งกลับไปรักษาที่เมียนมา 1 ราย, ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้าในประเทศไทยจาก จ.ตาก 3 ราย

ผู้ป่วยรายแรก เดินทางมาจากสวีเดน ถึงไทยวันที่ 11 ต.ค. 2563 เป็นเพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 47 ปี อาชีพแม่บ้าน เข้าพักใน Qrganiztional Quarantine จ.กรุงเทพฯ ตรวจครั้งแรก วันที่ 15 ต.ค. 2563 (Day 4) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.วชิรพยาบาล  

รายที่ 2 เดินทางมาจากสหราชอาณาจักร ถึงไทยวันที่ 12 ต.ค. 2563 เป็นเพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 39 ปี อาชีพนักธุรกิจ เข้าพักใน State Quarantine จ.สมุทรปราการ ตรวจครั้งแรก วันที่ 15 ต.ค. 2563 (Day 3) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.สมุทรปราการ

รายที่ 3 เดินทางมาจากเบลเยี่ยม ถึงไทยวันที่ 12 ต.ค. 2563 เป็นเพศชาย สัญชาติเบลเยี่ยม อายุ 54 ปี อาชีพช่างเทคนิค เข้าพักใน Alternative State Quarantine จ.สมุทรปราการ ตรวจครั้งแรก วันที่ 15 ต.ค. 2563 (Day 3) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.เอกชน

รายที่ 4 เดินทางมาจากเมียนมา (ด่านบก) และไม่ได้เข้าสถานกักกันในประเทศ เป็นเพศชาย สัญชาติเมียนมา อายุ 33 ปี อาชีพพนักงานขับรถ ตรวจครั้งแรก วันที่ 16 ต.ค. 2563 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ ส่งไปรักษาตัวที่สถานกักกันสำหรับผู้ติดเชื้อไม่มีอาการในประเทศเมียนมา

รายที่ 5-7 เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า (ไม่ได้เดินทางออกนอก อ.แม่สอด จ.ตาก) โดยเป็นเด็กชาย อายุ 1 ปี สัญชาติเมียนมา, เพศหญิง อายุ 10 ปี สัญชาติเมียนมา และเพศหญิง อายุ 23 ปี สัญชาติเมียนมา (มารดาและบุตร) ตรวจครั้งแรกวันที่ 16 ต.ค. 2563 ทั้งหมดเข้ารับการรักษาที่ รพ.แม่สอด จ.ตาก

ส่งผลให้ขณะนี้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 3,686 ราย เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 2,450 ราย และผู้ป่วยที่ตรวจพบในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 739 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว เพิ่มขึ้น 3 ราย รวมเป็น 3,481 ราย ยังมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 146 ราย ขณะที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม โดยยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 59 ราย