ไม่พบผลการค้นหา
"วรวิทย์ สุขบุญ" ชี้ “ปารีณา” ขอแก้ไขตัวเลขที่ดิน ภบท.5 ได้ แต่คณะกรรมการชุดใหญ่ต้องอนุมัติและตรวจสอบเจตนา

จากกรณี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ทำหนังสือถึงประธาน ป.ป.ช.แจ้งขอแก้ไขรายการในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เนื่องจากเกิดความผิดพลาดและซ้ำซ้อน ในเอกสาร ภบท.5 ที่ได้ยื่นภาษีไปในปี 2549 ได้แจ้งซ้ำซ้อนกลับเอกสาร ภบท.5 ที่ได้ยื่นภาษีในปี 2553 ทำให้มีที่ดินเพิ่มขึ้น กว่า 1,000 ไร่ ทั้งที่ที่ดินแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่รวมประมาณ 600 กว่าไร่เท่านั้น 

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวว่า ตามกฎหมายของ ป.ป.ช. ผู้ยื่นสามารถขอแก้ไขได้ แต่ ป.ป.ช.จะอนุญาตหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ การขอแก้ไขตัวเลขที่ผู้ยื่นระบุมานั้น สามารถขอแก้ไขได้ แต่ ป.ป.ช.จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่า มีพฤติการณ์เชื่อว่าเจตนาหรือไม่เจตนา เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วส่งผ่านมายังตนในฐานะเลขาธิการ ป.ป.ช. ก่อนที่จะสรุปเรื่องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ แต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่ลงไปตรวจสอบในพื้นที่เพิ่งกลับมา จึงต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่สรุปเรื่องก่อน

“ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินมีสิทธิ์ที่จะขอแก้ไขได้ แต่ ป.ป.ช.ต้องตรวจสอบเหตุที่ขอแก้ว่าเป็นไปโดยเจตนาหรือไม่ มีความเป็นธรรมอย่างไร ส่งมาที่ผมๆ ก็ชงเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เพิ่งกลับมา ยังไม่ได้ส่งมาให้เลย แต่เชื่อว่า น่าจะได้ภายในสัปดาห์นี้ โดยผมจะสอบถามและย้ำว่าให้ส่งมาภายในสัปดาห์นี้”

นายวรวิทย์ กล่าวว่า ตามระเบียบ ป.ป.ช.มีระยะเวลาในการทำงานอยู่ว่า การตรวจสอบยืนยันข้อมูลจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 180 วัน หลังจากการอนุมัติให้เดินทางไปตรวจสอบ โดยการไปตรวจสอบนั้น ไม่ได้ดูเรื่องที่ดินอย่างเดียว แต่ตรวจสอบทรัพย์สิน 9 รายการ หนี้สิน 4 รายการ ก่อนที่จะสรุปและเสนอรายงานขึ้นมา

เมื่อถามว่า การตรวจสอบทรัพย์สิน ส.ส.กรณีถือครองที่ดิน ภบท.5 จะดำเนินการไปถึง ส.ส.อีกสิบกว่ารายที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่า ยื่น ภทบ.5 และระบุราคาเกินจริงด้วยหรือไม่ 

นายวรวิทย์ กล่าวว่า การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินในเบื้องต้นอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบัญชีนั้นๆ หากเห็นว่า มีพฤติการณ์หรือมีเหตุอันสมควรก็จะขออนุมัติตรวจสอบจากผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งมีอำนาจในการอนุมัติให้ตรวจสอบ จากนั้นจะดำเนินการตรวจสอบ แต่เชื่อว่าเมื่อเป็นข่าวมากขนาดนี้ เจ้าหน้าที่คงรีบดำเนินการตรวจสอบบัญชีของ ส.ส.ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย ดังนั้น หากไม่มีผู้ร้อง เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบอยู่แล้ว เพราะเป็นกรณีที่สังคมสนใจ 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :