ไม่พบผลการค้นหา
ชาวกรุงเทพฯ ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ เรียกร้องให้เปิดเผยรายงานประเมินผลงานของ อดีต ผอ. ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ จับสังเกตผลประกอบการดี แต่เหตุใดไม่ผ่านการประเมิน

นายชยันต์ ไชยพร ชาวกรุงเทพมหานคร เข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อเรียกร้องให้ทางคณะกรรมการฯ เปิดเผยรายงานผลประเมินของอดีต ผอ. ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ โดยมีเนื้อหาว่า เนื่องด้วยว่า คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ชุดใหม่ (ซึ่งเข้ารับตำแหน่ง อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562 หลังจากชุดเก่าหมดวาระลงเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2561) ได้แจ้ง ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ อดีตผู้อำนวยการหอศิลปกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2562 ว่าไม่ผ่านผลการประเมินงาน และให้ปฏิบัติงานวันสุดท้าย วันที่ 30 ก.ย. 2562 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ กลับไม่ได้เปิดเผยรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของ อดีต ผอ. ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ ถึงแม้ว่า อดีต ผอ. จะได้ร้องขอรายงานประเมินผลดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2562

ดังนั้นตนในฐานะประชาชนชาวไทยผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาศึกษารายงานประจำปีของหอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ www.bacc.or.th และพบว่าผลประกอบการของหอศิลปกรุงเทพฯ ภายใต้การบริหารจัดการของ อดีต ผอ. ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ นั้นถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี กล่าวคือ มีจำนวนผู้เข้าชมหอศิลปกรุงเทพฯ เพิ่มมากขึ้น มีจำนวนนิทรรศการเพิ่มมากขึ้น มีความสามารถในการหารายได้เพิ่มเติมถึงแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก กรุงเทพมหานคร ลดลง

หอศิลป.jpg
  • นายชยันต์ ไชยพร ขณะเข้ายื่นหนังสือเรียกร้อง

สืบเนื่องจากเหตุผลข้างต้น ตนจึงเห็นสมควรว่า คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ควรเปิดเผยรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของ อดีต ผอ. ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลที่ อดีต ผอ. ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ ไม่ผ่านการประเมินงาน โดยข้าพเจ้าได้เริ่มรณรงค์ออนไลน์บนเว็บไซต์ www.change.org ในหัวข้อ "หอศิลป์กรุงเทพฯ เปิดเผย รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ. ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์" โดยขณะที่ตนกำลังร่างหนังสือฉบับนี้ มีผู้ลงชื่อสนับสนุนไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,526 ราย จากหลากหลายประเทศ เช่น ประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศฮ่องกง ประเทศไต้หวัน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเกาหลี ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น และมีการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวมากมายทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ รวมถึงมีการประสานงานจาก กรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ชี้แจงประเด็นดังกล่าวแก่ประชาชน ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ก็ได้ให้ความเห็นไว้ในวันที่ 24 ก.ย. 2562 ว่าจะมีการออกแถลงการณ์หลังวันที่ 1 ต.ค. 2562 จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงจากทางคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ แต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ตนจึงขอเรียกร้องให้ คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ เปิดเผยรายงานประเมินผลของ อดีต ผอ. ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ โดยเร่งด่วน และขอนำส่งหนังสือร้องเรียนฉบับนี้ รวมถึงรายชื่อของผู้ลงชื่อสนับสนุนทั้ง 1,562 ราย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง