LATEST FULL EPISODE

Tech 21: Facebook ปิดชื่อบัญชี Revenge Porn หลายหมื่น
Tech 21: Facebook ปิดชื่อบัญชี Revenge Porn หลายหมื่น
23 พฤษภาคม 2560
เฟซบุ๊กปิดชื่อบัญชีผู้ใช้งานกว่า 14,000 ชื่อบัญชีทั่วโลกที่เข้าข่ายเผยแพร่ภาพอนาจารแนวแก้แค้น หรือ Revenge Porn พร้อมระบุการกระทำดังกล่าวผิดกฎการใช้งานของเฟซบุ๊ก

MORE FULL EPISODES

Load More

MORE ABOUT VARIETY PROGRAMME

TOP
NOW :