90 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน:ก้าวต่อไปที่ท้าทาย

90 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน:ก้าวต่อไปที่ท้าทาย

90 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน:ก้าวต่อไปที่ท้าทาย

 

ช่วงแรก

90 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน:ก้าวต่อไปที่ท้าทาย

'Red' culture campaign sweeps China

By Jaime FlorCruz, CNN

July 1, 2011

 

President Hu attends gala celebration of 90 years of China's Communist Party

The Telegraph, July 2, 2011

 

Banyan

Friends like these

Why China may worry about North Korea just as much as America does

The Economist, June 30th 2011 

 

 

Produced by VoiceTV

2 กรกฎาคม 2554 เวลา 21:03 น.

View 9252

Keyword: จีน , คอมมิวนิสต์ , culture , cnn , china , red , economist , สุรนันทน์ , เวชชาชีวะ , voice , tv , วันอาทิตย์ , commentator , north korea , party , วันเสาร์ , ท้าทาย , ก้าวต่อไป , campaign , sweeps , president , hu , communist , telegraph , banyan , america

Embed code :