มอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 15

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 15  ยึดแนวทางพระราชดำริ เรื่องความพอเพียง มาจัดการประกวดผลงานประเภทต่างๆ  ภายใต้หัวข้อ "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" ซึ่งปีนี้  มีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 400 ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัลรวม 56 ชิ้น
 
 
นายส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว ระบุว่า รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 15 เป็นส่วนหนึ่ง ในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความชื่นชมยินดี และให้ความเคารพต่อคุณความดีของบุคคล ชุมชน และเยาวชน ที่ทำกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะรางวัลแห่งความยั่งยืน ที่แต่ละคนและแต่ละชุมชน ต้องใช้เวลาพิสูจน์อีก 5 ปีต่อมา ว่ายังสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่
 
 
รางวัลลูกโลกสีเขียวมีการจัดประกวด มาตั้งแต่ปี 2542 ถึงปี 2556  มีผู้ได้รับรางวัลแล้ว 555 ผลงาน ซึ่งการมอบรางวัล ต้องการสนับสนุน เป็นกำลังใจ ยกย่อง และเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ของบุคคลและกลุ่มบุคคลให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง  เป็นแบบอย่างเพื่อให้ผู้พบเห็นนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงาน สร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ในระยะยาวต่อไป

25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 17:50 น.

View 477

Keyword: สิ่งแวดล้อม , ผลงาน , การประกวด , การอนุรักษ์ , ลูกโลกสีเขียว , รางวัลลูกโลกสีเขียว , วิถีพอเพียง

Embed code :

ARCHIVE

'เขม โสกา' เป็นรองประธานสภาคนที่ 1

Asean Review ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2557

ตำรวจเปรูบุกยึดโคเคน 3.3 ตัน

ตำรวจเปรู สามารถจับกุมกลุ่มผู้ค้าโคเคนรายใหญ่ และยึดของกลางเป็นโคเคนน้ำหนักรวม 3.3 ตัน ซึ่งหากประเมินมูลค่าแล้ว จะมากถึง 2,235 ล้านบาท

โรค NCDs คือฆาตรกรอันดับหนึ่ง

แพทย์ระบุ พฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบัน คือสาเหตุหลัก ที่ก่อให้เกิดโรคNCDs ที่คร่าชีวิตคนไทยปีละกว่า 3แสนคน

เพิกถอนเอกสารสิทธิรุกที่ จ.ภูเก็ต

กรมที่ดิน ตั้งกรรมการสอบสวน เพิกถอนออกเอกสารสิทธิครอบครองที่ดิน บุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต