NEWS

ปรับโครงสร้างภาษี ปรับโครงสร้างประเทศ?

by Yupaporn Phakanon 14 มกราคม 2557 เวลา 12:02 น.
แม้การปรับโครงสร้างภาษีของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียรายได้ไปบ้าง แต่กลับมีผลด้านจิตวิทยาที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ จากการใช้จ่ายของประชาชนที่มากขึ้น รวมทั้งยังช่วยปิดช่องโหว่ในการหลบเลี่ยงภาษี 
 
ปี 2558 ประเทศไทย จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ดังนั้น เพื่อให้ไทยแข่งขันกับอีก 9 ชาติสมาชิกได้ จึงต้องเร่งปรับโครงสร้างรองรับ โดยเฉพาะภาษี เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา     
 
ที่ผ่านมา รัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีนโยบายลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลชั่วคราว จากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และลดเหลือร้อยละ 20 ในปี 2556 หวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร พ.ศ 2554 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554         
 
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการไม่เกิน 30 ล้านบาท จะชำระภาษีตามผลกำไร ตั้งแต่ร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 23      
 
และจากการดำเนินการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา หรือตั้งแต่ปี 2555-2556 พบว่า นิติบุคคลมีเงินทุนสำหรับพัฒนากิจการ และมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น        
 
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2556 ยังเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีผลบังคับใช้สำหรับปีภาษี 2556 เพื่อให้ผู้มีรายได้ ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีในระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2557  
 
โดยปรับอัตราคำนวณเงินได้สุทธิจาก 5 ขั้นเป็น 7 ขั้น และลดภาษีเงินได้จากร้อยละ 37 เหลือร้อยละ 35 ซึ่งโครงสร้างนี้ จะช่วยลดภาระแก่ผู้เสียภาษี โดยผู้มีรายได้สูงสุด 4 ล้านบาทต่อเดือนขึ้นไป ภาระภาษีลดลงตั้งแต่ร้อยละ 5 ส่วนผู้มีรายได้ 3 หมื่นบาทต่อเดือน มีภาระลดลงร้อยละ 50 
 
ส่วนผู้ที่มีฐานรายได้ไม่เกิน 3 แสนบาทต่อปี มีจำนวน 1 ล้าน 4 แสนคน และผู้มีรายได้ไม่เกิน 1 แสน 5 หมื่นบาทต่อปี มีประมาณ 6 ล้าน 5 แสนคน จะได้รับการยกเว้น         
 
ที่ผ่านมา นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อดีตปลัดกระทรวงการคลัง เคยมีแนวคิดที่จะปรับลดภาษีสินค้าแบรนด์เนมให้เป็น 0 เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ถูกตีกลับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง     
 
แม้การปรับลดอัตราจัดเก็บภาษี จะทำให้รายได้รัฐลดลงบ้าง แต่ก็มีรายได้จากภาษีบาป ที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บจาก สุรา ยาสูบ ทดแทน ซึ่งจัดเก็บเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-15 รวมถึงรายได้จากภาษีรถยนต์นำเข้า ที่ปรับขึ้นเป็นร้อยละ 10-15 อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการปรับโครงสร้างภาษีครั้งนี้ จะช่วยปิดช่องการหลีกเลี่ยงภาษีของคนไทยได้ทางหนึ่ง         
EMBED CODE :

RELATED CONTENT

ข่าวดี! โครงสร้างภาษีใหม่ใช้ทันปีนี้
ข่าวดี! โครงสร้างภาษีใหม่ใช้ทันปีนี้
อธิบดีกรมสรรพากร ระบุ โครงสร้างภาษีใหม่ได้รับโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม แล้ว…
ภาครัฐเตรียมเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีเงินทุนวิจัย
ภาครัฐเตรียมเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีเงินทุนวิจัย
​รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุ รัฐบาลจะเพิ่มค่าลดหย่อนภาษี เงินบริจาคทุนวิจัย…
ชัตดาวน์กรุงฯ กระทบรายได้ 3 กรมจัดเก็บ ‏
ชัตดาวน์กรุงฯ กระทบรายได้ 3 กรมจัดเก็บ ‏
การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ทั้งกรมสรรพากร, กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ในปีนี้มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมาย…
สรรพากร ชี้เขตโรงงาน ตอ.เก็บภาษีมากสุด
สรรพากร ชี้เขตโรงงาน ตอ.เก็บภาษีมากสุด
จังหวัดในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ถือว่าเป็นโซนพื้นที่ ที่มีการจัดเก็บภาษีมากที่สุด…
'กิตติรัตน์' แจงลดภาษีเงินได้ฯรับแข่ง AEC
'กิตติรัตน์' แจงลดภาษีเงินได้ฯรับแข่ง AEC
รัฐบาลยังคงเดินหน้านโยบาย กระตุ้นการบริโภค และการใช้จ่ายต่อเนื่อง ผ่านมาตรการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา…
คลัง เตรียมหารือ ก.ก.ต.ทบทวนแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
คลัง เตรียมหารือ ก.ก.ต.ทบทวนแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุเตรียมหารือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทบทวนแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ…
นักวิชาการประเมินนโยบายปรับลดภาษีสอบผ่าน
นักวิชาการประเมินนโยบายปรับลดภาษีสอบผ่าน
รายงานพิเศษ 'ตรวจการบ้าน 1 ปี รัฐบาลยิ่งลักษณ์' ตอน 7 หนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลชุดนี้…
นายกฯเป็นปธ.มอบรางวัล 'รัษฏากรพิพัฒน์'
นายกฯเป็นปธ.มอบรางวัล 'รัษฏากรพิพัฒน์'
นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลรัษฏากรพิพัฒน์ประจำปี 2554 เพื่อยกย่องให้แก่ผู้เสียภาษีคุณภาพ…
TOP
NOW :