ปรับโครงสร้างภาษี ปรับโครงสร้างประเทศ?

by Yupaporn Phakanon 14 มกราคม 2557 เวลา 12:02 น.
แม้การปรับโครงสร้างภาษีของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียรายได้ไปบ้าง แต่กลับมีผลด้านจิตวิทยาที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ จากการใช้จ่ายของประชาชนที่มากขึ้น รวมทั้งยังช่วยปิดช่องโหว่ในการหลบเลี่ยงภาษี 
 
ปี 2558 ประเทศไทย จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ดังนั้น เพื่อให้ไทยแข่งขันกับอีก 9 ชาติสมาชิกได้ จึงต้องเร่งปรับโครงสร้างรองรับ โดยเฉพาะภาษี เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา     
 
ที่ผ่านมา รัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีนโยบายลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลชั่วคราว จากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และลดเหลือร้อยละ 20 ในปี 2556 หวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร พ.ศ 2554 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554         
 
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการไม่เกิน 30 ล้านบาท จะชำระภาษีตามผลกำไร ตั้งแต่ร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 23      
 
และจากการดำเนินการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา หรือตั้งแต่ปี 2555-2556 พบว่า นิติบุคคลมีเงินทุนสำหรับพัฒนากิจการ และมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น        
 
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2556 ยังเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีผลบังคับใช้สำหรับปีภาษี 2556 เพื่อให้ผู้มีรายได้ ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีในระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2557  
 
โดยปรับอัตราคำนวณเงินได้สุทธิจาก 5 ขั้นเป็น 7 ขั้น และลดภาษีเงินได้จากร้อยละ 37 เหลือร้อยละ 35 ซึ่งโครงสร้างนี้ จะช่วยลดภาระแก่ผู้เสียภาษี โดยผู้มีรายได้สูงสุด 4 ล้านบาทต่อเดือนขึ้นไป ภาระภาษีลดลงตั้งแต่ร้อยละ 5 ส่วนผู้มีรายได้ 3 หมื่นบาทต่อเดือน มีภาระลดลงร้อยละ 50 
 
ส่วนผู้ที่มีฐานรายได้ไม่เกิน 3 แสนบาทต่อปี มีจำนวน 1 ล้าน 4 แสนคน และผู้มีรายได้ไม่เกิน 1 แสน 5 หมื่นบาทต่อปี มีประมาณ 6 ล้าน 5 แสนคน จะได้รับการยกเว้น         
 
ที่ผ่านมา นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อดีตปลัดกระทรวงการคลัง เคยมีแนวคิดที่จะปรับลดภาษีสินค้าแบรนด์เนมให้เป็น 0 เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ถูกตีกลับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง     
 
แม้การปรับลดอัตราจัดเก็บภาษี จะทำให้รายได้รัฐลดลงบ้าง แต่ก็มีรายได้จากภาษีบาป ที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บจาก สุรา ยาสูบ ทดแทน ซึ่งจัดเก็บเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-15 รวมถึงรายได้จากภาษีรถยนต์นำเข้า ที่ปรับขึ้นเป็นร้อยละ 10-15 อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการปรับโครงสร้างภาษีครั้งนี้ จะช่วยปิดช่องการหลีกเลี่ยงภาษีของคนไทยได้ทางหนึ่ง         
by Yupaporn Phakanon 14 มกราคม 2557 เวลา 12:02 น.
EMBED CODE :

RELATED CONTENT

ชัตดาวน์กรุงฯ กระทบรายได้ 3 กรมจัดเก็บ ‏
ชัตดาวน์กรุงฯ กระทบรายได้ 3 กรมจัดเก็บ ‏
การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ทั้งกรมสรรพากร, กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ในปีนี้มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมาย…
สรรพากร ชี้เขตโรงงาน ตอ.เก็บภาษีมากสุด
สรรพากร ชี้เขตโรงงาน ตอ.เก็บภาษีมากสุด
จังหวัดในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ถือว่าเป็นโซนพื้นที่ ที่มีการจัดเก็บภาษีมากที่สุด…
ภาครัฐเตรียมเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีเงินทุนวิจัย
ภาครัฐเตรียมเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีเงินทุนวิจัย
​รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุ รัฐบาลจะเพิ่มค่าลดหย่อนภาษี เงินบริจาคทุนวิจัย…
ข่าวดี! โครงสร้างภาษีใหม่ใช้ทันปีนี้
ข่าวดี! โครงสร้างภาษีใหม่ใช้ทันปีนี้
อธิบดีกรมสรรพากร ระบุ โครงสร้างภาษีใหม่ได้รับโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม แล้ว…
บีโอไอ อนุมัติผลิตอีโคคาร์ รุ่นที่ 2
บีโอไอ อนุมัติผลิตอีโคคาร์ รุ่นที่ 2
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เห็นชอบแผนการผลิตรถยนต์อีโคคาร์ รุ่นที่ 2 แม้ราคาปรับสูงขึ้นเล็กน้อย…
นายกฯเป็นปธ.มอบรางวัล 'รัษฏากรพิพัฒน์'
นายกฯเป็นปธ.มอบรางวัล 'รัษฏากรพิพัฒน์'
นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลรัษฏากรพิพัฒน์ประจำปี 2554 เพื่อยกย่องให้แก่ผู้เสียภาษีคุณภาพ…
'ดร.โกร่ง
'ดร.โกร่ง"หวั่นเศรษฐกิจไทยติดลบ
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ ระบุเศรษฐกิจไทยอาจไม่ขยายตัว…
กรมสรรพากร เข้ม ภาษีนิติบุคคล
กรมสรรพากร เข้ม ภาษีนิติบุคคล
กรมสรรพากร สั่งสรรพากรพื้นที่ตรวจเข้มผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลบางรายอาจสวมสิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากเหตุน้ำท่วม…
TOP
NOW :