เปิดนโยบายพรรคการเมืองเล็ก

พรรคการเมืองขนาดเล็ก เสนอตัวเป็นทางเลือกให้ประชาชน ชูนโยบายให้เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง
 
พรรคประชาธิปไตยใหม่ ชูนโยบายรัฐสวัสดิการ และเปิดให้ประชาชนเลือกผู้ปกครองทุกระดับ เช่น ให้เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด
 
ด้านพรรคพลังสหกรณ์ ที่เลือกตั้งครั้งนี้ ส่งผู้สมัคร ส.ส.ในจำนวนที่ไม่ได้น้อยไปกว่าพรรคการเมืองขนาดใหญ่ ชูนโยบาย ประชาธิปไตยกินได้ ที่เน้นในรูปของสหกรณ์ เช่น ตั้งกองทุนรวมของขบวนการสหกรณ์ เพื่อระดมทุนและให้การบริการแก่สหกรณ์ ประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร และ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุน และร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์
 
ส่วนนโยบายด้านการเมือง ให้เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกประมุขฝ่ายบริหาร โดยที่ไม่ต้องยึดโยงกับ ส.ส.หรือฝ่ายนิติบัญญัติ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง มีวาระ 4 ปี
 
พรรคมาตุภูมิ ชูนโยบาย ส่งเสริมให้อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการเป็นของประชาชนโดยประชาชน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และพิทักษ์ เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน

29 มกราคม 2557 เวลา 18:30 น.

View 311

Keyword: นายกรัฐมนตรี , เลือกตั้ง , นโยบายรัฐสวัสดิการ , นโยบายหาเสียง , พรรคมาตุภูมิ , ทางเลือก , พรรคประชาธิปไตยใหม่ , พรรคการเมืองขนาดเล็ก , พรรคพลังสหกรณ์ , เลือกผู้ปกครองทุกระดับ

Embed code :

ARCHIVE

ยอดผู้เสียชีวิต ฉนวนกาซาพุ่งกว่า 100 ราย

รายการ Voice News ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 (22.00 น.)

จับคนร้ายคดี ด.ญ.วัย 13 ได้เพิ่ม

​รายการ Voice News ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2557

รฟท.ห้ามขาย - ดื่มสุราวันแรก

รายการ Voice News ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 (12.00 น.) : รฟท.ห้ามขาย - ดื่มสุราวันแรก

คสช. สั่งปลด ผู้ว่าการรถไฟฯ

รายการ Voice News ประจำวัน 11 กรกฎาคม 2557 (07.00 น.) : คสช. สั่งปลด ผู้ว่าการรถไฟฯ

คสช.สั่ง "ประภัสร์"พ้นจากตำแหน่งผู้ว่า ร.ฟ.ท.

รายการ Voice News ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ​​คสช.สั่ง "ประภัสร์"พ้นจากตำแหน่งผู้ว่า…