LATEST FULL EPISODE

ม็อบถ่านหินชนวนวิกฤติศรัทธาคนใต้ต่อรัฐบาล?
ม็อบถ่านหินชนวนวิกฤติศรัทธาคนใต้ต่อรัฐบาล?
19 กุมภาพันธ์ 2560
รายการ WakeUp Wekkends ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 - แถลงการณ์ขอปล่อยแกนนำม็อบต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน - กฟผ. ลั่นเดินหน้าโรงไฟฟ้ากระบี่ ม็อบอีกขั้วหนุนโรงไฟฟ้า - ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมไม่เกิดขึ้นในยุครัฐประหาร…

MORE FULL EPISODES

Load More

MORE ABOUT VARIETY PROGRAMME

TOP
NOW :