LATEST FULL EPISODE

ม.44 ลงเอยแบบไหน พุทธไทยก็แตกไปแล้ว
ม.44 ลงเอยแบบไหน พุทธไทยก็แตกไปแล้ว
27 กุมภาพันธ์ 2560
รายการ Wake Up News ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 DSI ยังคุมพื้นที่วัดพระธรรมกายอย่างเข้มงวด และอำนาจม. 44 ยังคงอยู่ เพื่อไล่ล่าตัวพระธัมมชโย ซึ่งยังไม่มีท่าทีว่าจะจบและจะจบลงอย่างไร ถ้าหากยิ่งยืดเยื้อ…

MORE FULL EPISODES

Load More

MORE ABOUT VARIETY PROGRAMME

TOP
NOW :