LATEST FULL EPISODE

สุวัจน์ เตือนสติเคารพหลักประชาธิปไตย คือหัวใจของการปรองดอง
สุวัจน์ เตือนสติเคารพหลักประชาธิปไตย คือหัวใจของการปรองดอง
17 กุมภาพันธ์ 2560
รายการ Wake Up News ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุวัจน์ ประธานที่ปรึกษาฯ พรรคชาติพัฒนามีข้อเสนอ 7 ข้อ ที่อยากเห็นจากพรรคการเมืองคัดคนดีทำงานเพื่อประชาชน อยู่ในกติกา เคารพการตัดสินใจของประชาชน…

MORE FULL EPISODES

มีไว้ ทำไมครับ ??
Load More

MORE ABOUT VARIETY PROGRAMME

TOP
NOW :