ไม่พบผลการค้นหา
'สถานดูแลผู้สูงวัย' ธุรกิจไร้กำไร ที่คนไข้ (ส่วนใหญ่) เอื้อมไม่ถึง
Nov 16, 2019 06:25

เป็นที่รับรู้ทั่วไปแล้วว่า สังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย แล้วการเกิดขึ้นของ 'ธุรกิจดูแลผู้สูงวัย' ก็เป็นทั้งโอกาสของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ แต่คนในธุรกิจนี้บอกว่า ถ้าทำให้ราคาไม่แพง ก็ต้องใช้แรงเยอะมาก ผู้บริหาร 'เค.พี.เอ็น. ซีเนียร์ลิฟวิ่ง' คือตัวอย่างผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ ที่หวังจะมีมาตรการจากรัฐเข้ามาหนุนเสริม

อ่ายต่อ : http://www.voicetv.co.th/read/-eNq9nLDa