ไม่พบผลการค้นหา
'หาบเร่แผงลอย' กับผลกระทบจากนโยบายไม่คงเส้นคงวาของรัฐบาล
Jan 6, 2020 10:59

ผู้ค้าย่านสีลมสะท้อนโครงการ 'ถนนคนเดิน' ไม่ช่วยพ่อค้า-แม่ค้าอย่างแท้จริง วอนรัฐบาลคืนพื้นที่ทำกินบนทางเท้า ย้ำสามารถรักษาความเป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการเดินบนทางเท้าประชาชนได้

อ่านต่อ : https://www.voicetv.co.th/read/bcQ5tlnbN