ไม่พบผลการค้นหา
ภูเก็ตนำร่องแพทย์ฉุกเฉิน 4.0 ช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บทันท่วงที
Mar 6, 2018 03:55

ด้าน พญ.จันทร์จิรา แต่ศักดาธรรม หนึ่งในทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต บอกกับวอยซ์ออนไลน์ว่า ห้องฉุกเฉินที่วชิระภูเก็ตรับผู้ป่วยปีละ 65,000 คนต่อปี ด้วยจำนวนบุคลากรเพียง 4 คน การมีนวัตกรรมเข้ามาทำให้ทีมแพทย์และพยาบาลทำงานได้ง่ายขึ้น มีความแม่นยำ และความปลอดภัยสูงขึ้น

เธอกล่าวอีกว่าระบบนี้อาจไม่ได้ส่งผลต่ออัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโดยตรง แต่ในคนไข้วิกฤตระบบนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ เตรียมเครื่องมือและทีมในการรักษาผู้ป่วยได้ล่วงหน้า