ไม่พบผลการค้นหา
มองโลกมองไทย - ยับยั้งโรคระบาด ต้องระงับเสรีภาพในการโรคระบาดสัญจร - Short Clip
Apr 12, 2020 05:30

รายการ มองโลก มองไทย ประจำวันที่ 12 เมษายน 2563

ตามหลักกฎหมายทั่วไปและหลักกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐมีอำนาจสั่งจำกัดการเดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศได้ตามความจำเป็น อย่างไรก็ตาม การห้ามบินเข้าออกข้ามเขตแดนประเทศอาจยิ่งเร่งการระบาดได้หากประชาชนพยายามหนีออกจากเขตกักกันโรคก่อนถึงเวลาบังคับใช้มาตรการ 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog