FULL EP. ดิสนีย์เผยไอเดียเบื้องหลังสวนสนุก Star Wars

รายการ World Trend ประจำวันที่ 17 เมษายน 2560 


- ดิสนีย์เผยไอเดียเบื้องหลังสวนสนุก Star Wars
- SpaceVR เตรียมส่งกล้องไปนอกโลกเก็บภาพแบบ VR
- ไต้หวันขยายเวลายกเว้นวีซ่าอีก 1 ปี
- Gucci บริการ Delivery ด่วนพิเศษใน 10 เมืองใหญ่
- ผู้จัดยัน Beijing Film ไร้หนังเกาหลี ไม่เกี่ยวการเมือง
- ดีไซเนอร์อิสราเอลตั้งชื่อไซส์ใหม่ ลบอคติในรูปร่าง

EMBED CODE :

WATCH NEXT

FULL EP. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวอาจมีสารก่อมะเร็ง
FULL EP. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวอาจมีสารก่อมะเร็ง
รายการ World Trend ประจำวันที่ 18 เมษายน 2560
FULL EP. เทคโนโลยี 5G เริ่มเข้าใกล้ความเป็นจริง
FULL EP. เทคโนโลยี 5G เริ่มเข้าใกล้ความเป็นจริง
รายการ World Trend Weekend ประจำวันที่ 16 เมษายน 2560 
FULL EP. ริโอ 2016 โอลิมปิกที่ไม่ประสบความสำเร็จ
FULL EP. ริโอ 2016 โอลิมปิกที่ไม่ประสบความสำเร็จ
รายการ World Trend Weekends ประจำวันที่ 15 เมษายน 2560
FULL EP. The Great Wall ขาดทุน ทำทุนจีนขยาดฮอลลีวูด?
FULL EP. The Great Wall ขาดทุน ทำทุนจีนขยาดฮอลลีวูด?
รายการ World Trend ประจำวันที่ 14 เมษายน 2560 
FULL EP. สหรัฐฯ คิดค้นไอศกรีมจากเศษอาหารเหลือทิ้ง
FULL EP. สหรัฐฯ คิดค้นไอศกรีมจากเศษอาหารเหลือทิ้ง
รายการ World Trend ประจำวันที่ 11 เมษายน 2560
TOP
NOW :