Best Job Ever "Portrait Photographer"

ติดตามอาชีพที่น่าสนใจของการเป็นช่างภาพถ่ายภาพคน ที่จะต้องถ่ายทอดเสน่ห์ของคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ผ่านทางภาพถ่าย กับอาชีพ Portrait Photographer

EMBED CODE :

WATCH NEXT

Best Job Ever
Best Job Ever "Robotic Engineer"
Best Job Ever พาไปชมอาชีพวิศวกรหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ อาชีพที่จะต้องใช้ทักษะความรู้ด้านวิศวกรรม มาพัฒนาเป็นหุ่นยต์ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 'BEST JOB EVER' รายการที่นำเสนอเรื่องราวอาชีพที่ดีที่สุด…
Best Job Ever: Design Subject Specialist
Best Job Ever: Design Subject Specialist
Best Job Ever พาคุณไปรู้จักกับอาชีพ Design Subject Specialist หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 'BEST JOB EVER' รายการที่นำเสนอเรื่องราวอาชีพที่ดีที่สุด เพราะเป็นอาชีพที่เกิดจากใจรัก…
Best Job Ever: Food Model Maker
Best Job Ever: Food Model Maker
Best Job Ever พาไปชมอาชีพนักออกแบบโมเดลอาหาร ที่จะต้องสร้างสรรค์แบบอาหารปลอม สำหรับการจัดแสดงหน้าร้านอาหาร 'BEST JOB EVER' รายการที่นำเสนอเรื่องราวอาชีพที่ดีที่สุด เพราะเป็นอาชีพที่เกิดจากใจรัก…
Best Job Ever: Jewelry Designer
Best Job Ever: Jewelry Designer
มาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งแขนงของอาชีพดีไซน์เนอร์กับ Jewelry Designer หรืออาชีพนักออกแบบอัญมณี กับ แคร์ ธนภร แสงเสนธนพัฒน์ เจ้าของและดีไซน์เนอร์ประจำจิลเวอร์รี่แบรนด์ Tycoon Vintage และ Tycoon Gems
Best Job Ever: Bonsai Designer
Best Job Ever: Bonsai Designer
ทำความรู้จักกับผู้อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังการตกแต่งต้นบอนไซ ที่ไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้โตแล้วจะออกมาสวยงามอย่างที่เห็นได้ แต่ต้องอาศัยความสามารถและความชำนาญของนักออกแบบต้นบอนไซ…
Best Job Ever
Best Job Ever "Product Designer"
Best Job Ever นำเสนออาชีพที่เกี่ยวพันกับชีวิตผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด เพราะอยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่ใช้กันในปัจจุบัน อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ Product Designer 'BEST JOB EVER' รายการที่นำเสนอเรื่องราวอาชีพที่ดีที่สุด…
Best Job Ever: Story Maker
Best Job Ever: Story Maker
พูดคุยกับคุณพัชรี มีสุคนธ์ นักแต่งนิทานสำหรับเด็ก ซึ่งถือว่าเป็นนักเขียนอีกประเภทหนึ่งที่ต้องใช้จินตนาการแต่งนิทานที่มีเนื้อหาที่สร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กอ่านแล้วได้รับทั้งความบันเทิงและแง่คิด…
Best Job Ever: Blogger
Best Job Ever: Blogger
พูดคุยกับคุณเปร์ริญชน์ จงศรีงาม เจ้าของบล็อกเกอร์ความงาม PuyIsMe บล็อกเกอร์เป็นอาชีพอิสระที่นำเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์สังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบในเนื้อหาที่เผยแพร่ออกไปเพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุด…

VOICE TV TWEETS

THAILAND

เฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ระบาด หลังฮ่องกงตายเพียบ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 43,082 ราย เสียชีวิต 5 ราย พร้อมสั่งเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ หลังมีรายงานว่าที่ฮ่องกงมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก 
TOP
NOW :