LATEST FULL EPISODE

แผ่นดินไหวในไทย ไม่ใช่เรื่องไกลตัว
แผ่นดินไหวในไทย ไม่ใช่เรื่องไกลตัว
4 กรกฎาคม 2560
คุยกับ ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ในฐานะผู้ที่เคยอยู่ในญี่ปุ่น เมืองแห่งแผ่นดินไหว จึงอยากให้ประเทศไทยตระหนักถึงภัยนี้ เพราะแผ่นดินไหว ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แผ่นดินไหวอาจเกิดขึ้นไม่บ่อยในไทย…

MORE FULL EPISODES

Load More

MORE ABOUT VARIETY PROGRAMME

TOP
NOW :