BLOGGER

“คอมปะนีโขนแห่งชาติ” ทางรอดโขนไทย ที่ยังไม่มีใครทำ?

“คอมปะนีโขนแห่งชาติ” ทางรอดโขนไทย ที่ยังไม่มีใครทำ?

“โขน” การแสดงประจำราชสำนัก ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นวัฒนธรรมที่รัฐบาลส่งเสริมให้เป็นอัตลักษณ์ประจำชนเผ่าไทยไปแล้วนั้น…
พวกเขาคือเนติวิทย์แห่งวงการหนัง: นักเรียนหนังที่สังเวยอนาคตเพราะไม่เดินตามขนบ

พวกเขาคือเนติวิทย์แห่งวงการหนัง: นักเรียนหนังที่สังเวยอนาคตเพราะไม่เดินตามขนบ

[นี่คือบทวิจารณ์ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง ฉันเยาว์? ฉันเขลา? ฉันทึ่ง! ซึ่งได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนจากเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่…

VOICE TV TWEETS

TOP
NOW :