LATEST FULL EPISODE

วิกฤตยูเครน เผยรอยร้าวลึกการเมืองในประเทศ
วิกฤตยูเครน เผยรอยร้าวลึกการเมืองในประเทศ
28 มีนาคม 2557
The Commentator ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2557 มาพูดคุยเรื่องวิกฤตในประเทศยูเครน ซึ่งท้ายที่สุดเขตปกครองตนเองไครเมีย กลายเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียไปแล้ว และนานาชาติแสดงท่าทีไม่พอใจต่อกรณีนี้…

MORE FULL EPISODES

Load More

MORE ABOUT VARIETY PROGRAMME

TOP
NOW :