“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” โอกาสของผู้หญิงทั่วประเทศ

 

รายการ  Hot Topic ประจำวันที่ 8 มี.ค. 2555 

 

นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของรัฐบาล เพื่อยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีทุกมิติ สร้างสังคมให้มีความเสมอภาค และสันติสุข รวมทั้งนำศักยภาพความแตกต่างระหว่างหญิงชายมาใช้อย่างสร้างสรรค์

               

วันนี้ (8 มีนาคม 2555) รายการ Hot Topic ร่วมพูดคุยกับนางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถึง การบริหารจัดการและนโยบาย “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อยกระดับและเสริมศักยภาพสตรี

 

น.ส.อนุตตมา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ สร้างสังคมให้มีความเสมอภาค และสันติสุข รวมทั้งนำศักยภาพความแตกต่างระหว่างหญิงชายมาใช้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติมุ่งเน้นการ สร้างสรรค์พลังสตรี ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ คือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ การพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี และเพื่อการสนับสนุนโครงการอื่นๆที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี

 

น.ส.อนุตตมา กล่าวอีกว่า นโยบายดังกล่าวไม่ไดพัฒนาเฉพาะสตรี แต่รวมทั้งพัฒนาสังคมทุกเพศทุกวัย โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็น  เปิดกว้างไม่ได้เลือกเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นซึ่งจะความคิดเห็นเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อไป

 

ส่วนเรื่องงบประมาณนั้น จะจัดสรรให้จังหวัดละ ๑๐๐ ล้านบาท เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านได้รับการขับเคลื่อน ซึ่งต้องมีคณะกรรมการของหมู่บ้านควบคุมดูแล ทั้งนี้การประเมินและตรวจสอบเรื่องงวบประมาณ สามารถดูได้จากโครงการที่เสนอเข้ามา และดูโครงการที่สำเร็จ 

 

Produced by VoiceTV
 

EMBED CODE :

WATCH NEXT

แก้รัฐธรรมนูญ...อย่าสั่งประชาชน “ห้ามแตะ”อำนาจหลัก
แก้รัฐธรรมนูญ...อย่าสั่งประชาชน “ห้ามแตะ”อำนาจหลัก
อ.พนัส แนะหากจะดำเนินการแก้รัฐธรรมนูญ จะต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับและควรเคารพการตัดสินใจของประชาชน
เกษตรกร-คนจน ยังทนทุกข์ ที่อยู่-ที่ทำกิน
เกษตรกร-คนจน ยังทนทุกข์ ที่อยู่-ที่ทำกิน
รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2555 วันนี้ (1 ตุลาคม 2555) ราบการ Hot Topic ร่วมพูดคุยกับนายเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ อดีตกรรมการปฏิรูปที่ดิน และนายสมบูรณ์ สิงกิ่ง คณะกรรมการเครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินชนบท…
สมช.ให้ประชาชน 3 จังหวัดใต้ ร่วมยกเลิก กม.ฉุกเฉิน
สมช.ให้ประชาชน 3 จังหวัดใต้ ร่วมยกเลิก กม.ฉุกเฉิน
รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 28 กันยายน 2555
'นักข่าวไร้จรรยาบรรณ'...บ้านเมืองแตกแยก ?
'นักข่าวไร้จรรยาบรรณ'...บ้านเมืองแตกแยก ?
รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 27 กันยายน 2555 เรื่องของจริยธรรม หรือ จรรยาบรรณ สื่อมวลชน ขณะนี้สังคม หรือ คนไทยทั้งประเทศได้มีการตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากว่าต่อสื่อมวลชนไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อปกป้อง…
เตือน..ปมหมิ่น-ม.112 สงครามกลางเมือง ?
เตือน..ปมหมิ่น-ม.112 สงครามกลางเมือง ?
รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 26 กันยายน 2555 ก่อนหน้านี้ทางสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดเวทีสันติประชาธิปไตย ในหัวข้อ 'ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์..เสรีภาพในการแสดงออก…
'แหลมฉบัง' ยุคใหม่ รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
'แหลมฉบัง' ยุคใหม่ รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 25 กันยายน 2555 วันนี้ (25 กันยายน 2555) รายการ Hot Topic ร่วมพูดคุยกับนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ถึงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือแหลมฉบัง นายจารุพงศ์…
สร้างแก่นเสือเต้น...ได้ไม่คุ้มเสีย
สร้างแก่นเสือเต้น...ได้ไม่คุ้มเสีย
รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 24 กันยายน 2555 วันนี้ (24 กันยายน 2555) รายการ Hot Topic ร่วมพูดคุยกับนายหาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ถึงแนวคิดที่จะสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น…
ยกเลิกกฎหมายพิเศษ.. 'ดับไฟใต้' ได้
ยกเลิกกฎหมายพิเศษ.. 'ดับไฟใต้' ได้
รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 21 กันยายน 2555

VOICE TV TWEETS

WORLD

เผยเทปลับไดอานาเปิดใจ 'ราชวงศ์อังกฤษไร้ความเมตตา'
ในโอกาสใกล้ครบรอบ 20 ปีการสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงไดอานา มีการเผยแพร่เทปลับที่พระองค์ตรัสกับเพื่อนสนิททางโทรศัพท์ ถึงการหย่าร้างที่ขมขื่น และยังทรงยอมรับว่าราชวงศ์อังกฤษเป็นครอบครัวที่ไม่น่ารักและปราศจากความเมตตา
TOP
NOW :