LATEST FULL EPISODE

ถูกลวนลามทางเพศแต่ต้องทนเพราะคนทำคือเจ้านาย FULL EP.
ถูกลวนลามทางเพศแต่ต้องทนเพราะคนทำคือเจ้านาย FULL EP.
16 สิงหาคม 2560
รายการ In Her View ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560 การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ไม่ใช่แค่ความเสียหายทางร่างกายแต่สะท้อนการใช้อำนาจที่เหนือกว่าของผู้ละเมิดในการปิดปากผู้สูญเสียว่า ยิ่งเรียกร้องยิ่งไม่ปลอดภัย…

MORE FULL EPISODES

Load More

MORE ABOUT VARIETY PROGRAMME

TOP
NOW :