ภาษีที่ดินที่เป็นธรรม

รายการ Intelligence ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2558

กระทรวงการคลังกำลังจะเสนอร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในกระแสวิตกของประชาชนที่อยู่ในข่ายเสียภาษี ซึ่งก็คือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างราคาประเมินเกิน 1 ล้านบาท

ผศ.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้ว่าภาษีทรัพย์สินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำควรมีนานแล้ว ทั้งภาษีมรดก ภาษีที่ดิน ภาษีกำไรหลักทรัพย์ (Capital Gain) ภาษีที่ดินแม้ยังไม่เก็บอัตราก้าวหน้าแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเป็นธรรม เพราะที่ดินมีมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนของรัฐ ผู้ถือครองจึงต้องร่วมจ่าย การเก็บภาษีเข้า อปท.ยังเป็นแรงผลักดันให้คนมีส่วนร่วมประชาธิปไตยท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม ข้อควรระวังคือหลักเกณฑ์จำแนกประเภทที่ดินที่ต้องเสียภาษีต่างกัน ได้แก่ ที่ดินเพื่อการเกษตร อยู่อาศัย พาณิชย์ รกร้างว่างเปล่า หากเอาที่รกร้างว่างเปล่าไปปลูกกล้วยจะถือเป็นการเกษตรหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะใช้ดุลพินิจอย่างไร

 

 

EXPLORE :
ประชาธิปไตย , คณะรัฐมนตรี , ภาษี , เสียภาษี , ธีรัตถ์ รัตนเสวี , อาทิตย์ , การเกษตร , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ท้องถิ่น , พาณิชย์ , ลงทุน , ทรัพย์สิน , ตวงพร อัศววิไล , ประชุม , ประชาชน , กระทรวงการคลัง , พ.ร.บ. , กล้วย , เก็บภาษี , มูลค่า , ที่ดิน , รัฐ , เจ้าหน้าที่ , ราคา , ภาษีที่ดิน , สิ่งปลูกสร้าง , อปท. , ความเหลื่อมล้ำ , กระแส , คณะเศรษฐศาสตร์ , หลักเกณฑ์ , ประเมิน , เป็นธรรม , ปลูก , ระวัง , ภาษีมรดก , ที่อยู่ , ดุลพินิจ , อาศัย , ว่างเปล่า , ส่วนร่วม , ประเภท , จุดเริ่มต้น , แรงผลักดัน , The Intelligence , ตวง , gence , เก๋ , อัตราก้าวหน้า , ผศ.ดวงมณี เลาวกุล , ภาษีกำไรหลักทรัพย์ , ผู้ถือครอง , รกร้าง , Intelligence , Voice TV , Capital Gain
EMBED CODE :

WATCH NEXT

สะพานนวัตกรรม
สะพานนวัตกรรม
ระเทศไทยไม่สามารถพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง หากไม่ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ฝ่าศึก สธ.ปฏิรูปรอบใหม่
ฝ่าศึก สธ.ปฏิรูปรอบใหม่
14 ปีบนความสำเร็จของนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค หรือนโยบายหลักประกันสุขภาพ ที่พรรคไทยรักไทยนำแนวคิดของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์และแพทย์ชนบทมาผลักดัน
เรื่องปากท้องไม่ใช่การเมือง
เรื่องปากท้องไม่ใช่การเมือง
ฟังเสียงสะท้อนจากกฤษกร ศิลารักษ์ ผู้ประสานงาน ‘พีมูฟ’ ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน กับ ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ อดีตคณะกรรมการปฏิรูประเทศไทย ชุดนายอานันท์ ปันยารชุน ในปัญหาการขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ป่า ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 64 และ 66 อย่างเข้มงวด ไม่คำนึงถึงข้อตกลงข้อพิพาทที่ชาวบ้านเจรจากับรัฐบาลก่อนๆ มาหลายสิบปี
กสทช.ใต้รัฐวิสาหกิจ?
กสทช.ใต้รัฐวิสาหกิจ?
ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล ไม่เพียงสร้างความกังวลเรื่องละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล หากยังมีผลต่อการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมที่ปัจจุบันเป็นอำนาจ กสทช.
ชะลอกฎหมายชุมนุม
ชะลอกฎหมายชุมนุม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไปแล้วตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 2557 แต่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายซึ่งมีนายคณิต ณ นคร เป็นประธาน ได้ทำความเห็นเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี สนช. และ สปช.ว่าควรชะลอไว้ก่อนจนกว่าจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและมีข้อเสนอปฏิรูปประเทศที่ชัดเจน
ชะลอกฎหมายชุมนุม
ชะลอกฎหมายชุมนุม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไปแล้วตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 2557
MOOCs ตลาดวิชาไซเบอร์
MOOCs ตลาดวิชาไซเบอร์
อยากเรียนกฎหมายกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หรืออยากเรียนเศรษฐศาสตร์กับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด แหล่งเรียนรู้ในโลกนี้กำลังจะไม่มีขีดจำกัด คุณสามารถเรียนได้ทุกอย่าง
ทำไมไม่เอา GMO
ทำไมไม่เอา GMO
ภาคประชาสังคมท้วงติงร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งจะอนุญาตให้ทดลองปลูกพืช GMO โดยรัฐบาลหวังจะนำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตร ปลูกพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด คือ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน

VOICE TV TWEETS

TOP
NOW :