“ระบบอุปถัมภ์” และ “ระบอบบารมี” ที่อยู่คู่สังคมไทย

รายการ Intelligence ประจำวันอังคารที่ 13 กันยายน 2554

 

ระบบอุปถัมภ์ เป็นระบบที่อยู่ในสังคมจารีตนิยม เช่น ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฯลฯ ระบบอุปถัมภ์เกิดจากความเหลื่อมล้ำของมนุษย์ในแง่ทรัพย์ สถานะ และอำนาจ 

 

ผู้ที่อยู่ในฐานะเอื้ออำนวยประโยชน์ได้ทั้งในอำนาจทางการเมือง ตำแหน่งหน้าที่ราชการ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม และสำหรับบางกรณีผู้อุปถัมภ์คือบุคคลเป็นที่เคารพนับถือในคุณความดี สามารถให้ความรู้สึกที่ดีกับผู้อยู่ใต้การอุปถัมภ์ มีลักษณะคล้ายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ส่วนผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องอาศัยผู้อุปถัมภ์  เพื่อผลประโยชน์ดังกล่าว  ในกรณีของสังคมไทย ผู้อุปถัมภ์จะต้องมีบารมี เป็นที่ยอมรับว่ามีลักษณะเป็นผู้นำ สามารถอุปถัมภ์ผู้ตามได้ ขณะเดียวกันผู้ตามก็หวังพึ่งผู้อุปถัมภ์ทั้งผลประโยชน์และทางจิตใจ

 

บารมี เป็นฐานสำคัญทางการเมืองและทางสังคม  การสร้างบารมีด้วยการสร้างความดีทำให้ตนเองเป็นที่ยอมรับในหมู่ชนทั่วไปจึง เป็นเรื่องสำคัญ  และถือเป็นทุนชนิดหนึ่ง  บารมีของผู้อุปถัมภ์สามารถจะวัดได้จากจำนวนลูกน้องที่อยู่ในอาณัติของตน  หรือมีผู้ติดสอยห้อยตามมากจึงเป็นดัชนีชี้ถึงบารมีของคนๆ   ปรากฏการณ์ที่จะชี้ให้เห็นถึงบารมีด้วยจำนวนคนนั้น  คือในโอกาสที่มีงานมงคลต่างๆ  เช่น  งานวันเกิด  งานฉลองขึ้นบ้านใหม่  งานฉลองการรับตำแหน่ง  การไปส่งร่ำลาเมื่อเดินทาง  แม้กระทั่งงานศพก็สามารถวัดบารมีได้จากจำนวนผู้มาร่วมงาน ทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงส่วนที่เป็นระบบอุปถัมภ์

 

ติดตามรายการ Intelligence ได้ตั้งเเต่เวลา 20.30 - 21.30 น. ทางวอยซ์ทีวี

 

Produced by VoiceTV

EMBED CODE :

WATCH NEXT

MOOCs ตลาดวิชาไซเบอร์
MOOCs ตลาดวิชาไซเบอร์
รายการ Intelligence ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2557 : MOOCs ตลาดวิชาไซเบอร์
ร้านน้ำชาโรงเรียนชีวิต
ร้านน้ำชาโรงเรียนชีวิต
รายการ Intelligence ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2557 : ร้านน้ำชาโรงเรียนชีวิต
ห้องเรียนไม่ใช่ห้องสอน
ห้องเรียนไม่ใช่ห้องสอน
ฟังคมความคิดจาก ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ วิศวกรผู้ "รวย" จากการกวดวิชา แต่กลับมาก่อตั้งเว็บไซต์การศึกษา Eduzones.com
แฮปปิโอ้ แอพความสุข
แฮปปิโอ้ แอพความสุข
รายการ Intelligence ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 : แฮปปิโอ้ แอพความสุข
11 ปีไฟใต้ในบริบททับซ้อน
11 ปีไฟใต้ในบริบททับซ้อน
ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศ.ดร.สุรชาติ ประเมินว่า มี 3 บริบททับซ้อนกันอยู่ คือ บริบทของโลก บริบทของภูมิภาค และบริบทการเมืองภายในของไทย
ปฏิรูปตำรวจ
ปฏิรูปตำรวจ
รศ.ดร.สังศิตไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ทำไมไม่เอา GMO
ทำไมไม่เอา GMO
ภาคประชาสังคมท้วงติงร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งจะอนุญาตให้ทดลองปลูกพืช GMO โดยรัฐบาลหวังจะนำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตร ปลูกพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด คือ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน
MOOCs ตลาดวิชาไซเบอร์
MOOCs ตลาดวิชาไซเบอร์
อยากเรียนกฎหมายกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หรืออยากเรียนเศรษฐศาสตร์กับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด แหล่งเรียนรู้ในโลกนี้กำลังจะไม่มีขีดจำกัด คุณสามารถเรียนได้ทุกอย่าง

VOICE TV TWEETS

TOP
NOW :