ปฏิรูปการศึกษา ทำทันที

รายการ Intelligence วันที่ 3 พฤษภาคม 2558

ปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่เรื่องยาวไกล เริ่มต้นแล้วตั้งแต่เปิดเทอมนี้

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา หนึ่งในคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ชี้ว่าตั้งแต่ปีการศึกษานี้ จะมีการเริ่มต้นที่สำคัญคือ ห้ามโรงเรียนรับเด็กเกินห้องละ 30 คนในระดับอนุบาลและประถม 40 คนในระดับมัธยม ลดเวลาที่ครูจะต้องทำ “งานกระดาษ” การประเมินต่างๆ ที่ทำให้ไม่มีเวลาสอนเพียงพอ รวมทั้งลดกิจกรรมไม่เกี่ยวกับหลักสูตร ที่ส่วนราชการมาเกณฑ์เด็กไปร่วมงานรณรงค์ต่างๆ

ขั้นต่อไป ที่สำคัญยิ่ง คือการกระจายอำนาจบริหารลงสู่โรงเรียน ให้ผู้อำนวยการกับกรรมการสถานศึกษามีอิสระในการบริหารในการคัดเลือกครูในการจัดการงบประมาณ

 

EXPLORE :
เด็ก , กิจกรรม , โรงเรียน , ธีรัตถ์ รัตนเสวี , อาทิตย์ , อนุบาล , เอ๋ , การศึกษา , กระทรวงศึกษาธิการ , ตวงพร อัศววิไล , บริหาร , ปฏิรูป , ครู , งบประมาณ , อำนาจ , การบริหาร , ระดับ , รณรงค์ , เปิดเทอม , สถานศึกษา , ห้อง , ผู้อำนวยการ , ส่วนราชการ , มัธยม , กรรมการ , การจัดการ , สอน , การคัดเลือก , หลักสูตร , ห้าม , อิสระ , ประถม , เพียงพอ , สำคัญ , เริ่มต้น , ต่อไป , เกี่ยวกับ , เกณฑ์ , ร่วมงาน , The Intelligence , ตวง , gence , เก๋ , กระจาย , ขั้น , วัฒนชัย วินิจจะกูล , ตั้งแต่ , รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ , ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา , คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา , ปีการศึกษา , เกิน , 30 คน , 40 คน , ลดเวลา , งานกระดาษ , การประเมิน , Intelligence , Voice TV
EMBED CODE :

WATCH NEXT

คุ้มครองทุน กระทบสาธารณะ
คุ้มครองทุน กระทบสาธารณะ
ทำไม 18 องค์กรภาคประชาสังคมจึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงจุดยืนต่อการคุ้มครองการลงทุน ที่มีผลกระทบนโยบายสาธารณะ
รธน.เกาไม่ถูกที่คัน
รธน.เกาไม่ถูกที่คัน
โหมโรงก่อนสภาปฏิรูปแห่งชาติอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก 20-26 เมษายน กับ 2 กรรมาธิการปฏิรูปการเมือง ดิเรก ถึงฝั่ง, ผศ.นิรันดร์ พันทรกิจ
สงกรานต์ : วันปลดปล่อย
สงกรานต์ : วันปลดปล่อย
อะไรคือ “วิถีไทย” ที่เรียกร้องในวันสงกรานต์ ห้ามเต้น ห้ามเหล้า ห้ามแป้ง ห้ามน้ำแข็ง ฯลฯ อย่างนั้นหรือ
ทำไมต้อง(เลิก)ใช้ใยหิน
ทำไมต้อง(เลิก)ใช้ใยหิน
ข้อถกเถียงเรื่องการใช้แร่ใยหิน Chrysotile ซึ่งใช้ทำกระเบื้องและเบรคครัชรถยนต์ มีมาทุกรัฐบาล คณะรัฐมนตรีเพิ่งมีมติตั้งคณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริง ขณะที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชิงมีมติให้เลิกใช้ใน 2 ปี แต่นายกรัฐมนตรีรัสเซียก็กำลังจะมาเยือนไทย โดยมีเรื่องแร่ใยหินอยู่ในหัวข้อเจรจา
ปฏิรูปราชการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
ปฏิรูปราชการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
ความอ่อนแอของระบบราชการที่ใหญ่เทอะทะ หัวโต เป็น “ระเบิดเวลาประเทศไทย” ในทัศนะ ดร.วิรไท สันติประภพ ที่ปรึกษา TDRI และซูเปอร์บอร์ดรัฐวิสาหกิจ ไม่ต่างจากรัฐวิสาหกิจที่สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 2 เท่าใน 10 ปีแต่ทำกำไรแค่ 1% ราชการมีกำลังคนเพิ่มขึ้น 50% งบเงินเดือนเพิ่มเกือบ 3 เท่าแต่ประสิทธิภาพความโปร่งใสลดลง
ฝ่าศึก สธ.ปฏิรูปรอบใหม่
ฝ่าศึก สธ.ปฏิรูปรอบใหม่
14 ปีบนความสำเร็จของนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค หรือนโยบายหลักประกันสุขภาพ ที่พรรคไทยรักไทยนำแนวคิดของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์และแพทย์ชนบทมาผลักดัน
สะพานนวัตกรรม
สะพานนวัตกรรม
ระเทศไทยไม่สามารถพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง หากไม่ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

VOICE TV TWEETS

THAILAND

เฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ระบาด หลังฮ่องกงตายเพียบ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 43,082 ราย เสียชีวิต 5 ราย พร้อมสั่งเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ หลังมีรายงานว่าที่ฮ่องกงมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก 
TOP
NOW :