My portfolio หนังสั้นเรื่อง The Forgotten 02

 

หนังสั้นเรื่อง The Forgotten 02” จัดทำโดย  วชร กัณหา และ ธีระนิติ์ เสียงเสนาะ

 

 

 

รายการ My Portfolio เป็นรายการที่นำเสนอ ผลงานหนังสั้น สารคดี และมิวสิควีดีโอ ของกลุ่มนักเรียน และนักศึกษา

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-650-6093

 

 

Produced by VoiceTV

EMBED CODE :

WATCH NEXT

My portfolio หนังสั้นเรื่อง รักสุดท้ายของนายกระเทียม
My portfolio หนังสั้นเรื่อง รักสุดท้ายของนายกระเทียม
หนังสั้นเรื่อง “รักสุดท้ายของนายกระเทียม” จัดทำโดย ทีม Kimushi นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ เทคโนโลยีการเกษตร รายการ My Portfolio เป็นรายการที่นำเสนอ ผลงานหนังสั้น…
My Portfolio :
My Portfolio : "UNDER REPAIR"
หนังสั้นเรื่อง "UNDER REPAIR" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยรังสิต สาขา ภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ รายการ My Portfolio เป็นรายการที่นำเสนอ ผลงานหนังสั้น สารคดี และมิวสิควีดีโอ ของกลุ่มนักเรียน และนักศึกษา…
My Portfolio :
My Portfolio : "อยาก...รัก"
หนังสั้นเรื่อง "อยาก...รัก" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยรังสิต สาขา ภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ รายการ My Portfolio เป็นรายการที่นำเสนอ ผลงานหนังสั้น สารคดี และมิวสิควีดีโอ ของกลุ่มนักเรียน และนักศึกษา…
My Portfolio :
My Portfolio : "siam power"
รายการ My Portfolio เป็นรายการที่นำเสนอ ผลงานหนังสั้น สารคดี และมิวสิควีดีโอ ของกลุ่มนักเรียน และนักศึกษา
My Portfolio :
My Portfolio : "รักยุ๊กยิ๊ก กิ๊กพยาบาล"
รายการ My Portfolio เป็นรายการที่นำเสนอ ผลงานหนังสั้น สารคดี และมิวสิควีดีโอ ของกลุ่มนักเรียน และนักศึกษา
My Portfolio :
My Portfolio : "รัก 360 องศา"
รายการ My Portfolio เป็นรายการที่นำเสนอ ผลงานหนังสั้น สารคดี และมิวสิควีดีโอ ของกลุ่มนักเรียน และนักศึกษา
My Portfolio
My Portfolio "วันฟ้าใหม่"
หนังสั้นเรื่อง "วันฟ้าใหม่" จัดทำโดย วิชานนท์ สมอ่มจารย์ รายการ My Portfolio เป็นรายการที่นำเสนอ ผลงานหนังสั้น สารคดี และมิวสิควีดีโอ ของกลุ่มนักเรียน และนักศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
My portfolio
My portfolio "Laugh Seller"
หนังสั้นเรื่อง "Laugh Seller" จัดทำโดย ทีม โอ้เอ้วีดีโอ รายการ My Portfolio เป็นรายการที่นำเสนอ ผลงานหนังสั้น สารคดี และมิวสิควีดีโอ ของกลุ่มนักเรียน และนักศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…

VOICE TV TWEETS

TOP
NOW :