Beauty Talk: How to use contact lens by PuYisme

วันนี้ Beauty Talk จะมาชวนคุย เกี่ยวกับเรื่อง คอนแท็กเลนส์ค่ะ

 

 

คอนแทคเลนส์เป็นสิ่งที่ช่วยให้สาวแว่นสามารถเปลี่ยนแปลงลุคตัวเองให้สวยได้ โดยไม่ต้องซ่อนดวงตาอยู่ภายใต้แว่นสายตาเลนส์หนาๆ กรอบโตๆ แต่ทุกวันนี้นอกจากคอนแทคเลนส์ที่ช่วยปัญหาเรื่องสายตาแบบธรรมดาแล้ว ยังมีคอนแทคเลนส์สีสันที่ช่วยเพิ่มความสนุนสนานให้กับสาวๆ ถือเป็นเทรนด์ที่มาแรงอย่างต่่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ซึ่งความสร้างสรรค์ของคอนแทคเลนส์สีนี้ นอกจากจะเปลี่ยนสีสันของดวงตาแล้ว ก็ยังจะช่วยให้สาวๆ สามารถเปลี่ยนลุคของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นสาวหวาน สาวเปรี้ยว เฉี่ยว หรือเซ็กซี่ ก็ทำได้้อย่างง่ายดาย

 

สำหรับสาวๆ ที่อยากจะลองใส่คอนแท็กเลนส์ดูบ้าง แต่ก็ยังลังเล เพราะไม่มีความรู้ ประสบการณ์ ต้องฟังให้ดีเลยนะคะ วันนี้ปุ้ยจะมาแนะนำเทคนิคการใช้งาน ทั้งการใส่ การถอด ทำความสะอาด รวมถึงข้อห้ามและข้อควรระวังในการใส่คอนแทคเลนส์ด้วยค่ะ

 

วิธีใช้งาน
ก่อนสัมผัสเลนส์ควรล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด และหลีกเลี่ยงการใช้ผ้าเช็ดนิ้วที่สัมผัสเลนส์ เพราะเศษใยผ้า กระดาษหรือสำลีจะไปเกาะที่เลนส์ทำให้ระคายเคืองตา และควรตัดเล็บให้สั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เล็บไปทำเลนส์ฉีกขาดได้

 


- ขั้นตอนการสวมใส่เลนส์

 1. เทน้ำในตลับให้อยู่ในระดับที่สูงท่วมเลนส์พอดีเพื่อให้หยิบเลนส์ได้ง่าย

 2. หยิบเลนส์โดยใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ของมือข้างที่ไม่ได้ใช้สวมใส่เลนส์ แล้วนำเลนส์มาวางที่นิ้วชี้ของมือข้างที่จะสวมใส่เลนส์

 3. ขยายเปลือกตาบนและล่างออกให้กว้างๆ โดยใช้นิ้วกลางทั้ง 2 ข้าง ให้นิ้วกลางของมือข้างที่ใช้สวมใส่เลนส์ ไว้อยู่ที่เปลือกตาด้านล่าง

 4. ค่อยๆ วางเลนส์ให้สัมผัสที่ลูกตา จากนั้นก็หลับตาหรือกระพริบตาให้เลนส์เข้าที่

- ขั้นตอนการถอดเลนส์

 1. ขยายเปลือกตาบนและล่างออกให้กว้างๆ โดยใช้นิ้วกลางทั้ง 2 ข้าง ให้นิ้วกลางของมือข้างที่จะสัมผัสเลนส์ไว้อยู่ที่เปลือกตาด้านล่าง

 2. สัมผัสเลนส์เบาๆ โดยใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ วางนิ้วทั้ง 2 ห่างกันประมาณครึ่งซม.

 3. หยิบเลนส์โดยรวบนิ้วโป้งและนิ้วชี้เข้าหากัน โดยไม่ใช้แรง เพียงเท่านี้เลนส์ก็จะหลุดออกมา

 4. นำเลนส์เก็บไว้ในตลับแช่เลนส์ที่มีน้ำยาแช่เลนส์ เพื่อทำความสะอาดในขั้นตอนต่อไป

 

วิธีทำความสะอาด และเก็บรักษา
ควรถอดล้างทําความสะอาดทุกวัน และต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสเลนส์


อุปกรณ์: น้ำยาแช่เลนส์ (Saline Solution) น้ำยาทำความสะอาดรายวัน (Daily Cleaner) และแอคทีฟคลีนเนอร์ (Active Cleaner)


ขั้นตอน

 1. หยิบเลนส์ออกจากตลับแช่เลนส์แล้วนำเลนส์วางไว้บนฝ่ามือ

 2. ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดรายวัน หยดน้ำยา 3 หยดลงบนเลนส์ แล้วใช้นิ้วถูเลนส์เบาๆ ประมาณ 20 - 30 นาที ทั้ง 2 ด้าน จากนั้นล้างเลนส์บนฝ่ามือให้สะอาดด้วยน้ำยาแช่เลนส์ แล้วจึงนำกลับไปแช่ในตลับที่มีน้ำยาแช่เลนส์สูงท่วมเลนส์พอดี (หรือมากกว่า)

 3. ทำความสะอาดด้วยแอคทีฟคลีนเนอร์ หยดน้ำยา 3 หยดลงในตลับแช่เลนส์ที่มีน้ำยาแช่เลนส์ ปิดฝาตลับให้แน่นแล้วเขย่าให้น้ำยาผสมเข้ากัน จากนั้นแช่เลนส์ทิ้งไว้อย่างน้อย 4 ชม. แล้วล้างเลนส์ให้สะอาดด้วยน้ำยาแช่เลนส์ก่อนนำมาสวมใส่อีกครั้ง

 

หมายเหตุ: สามารถเลือกทำความสะอาดด้วยวิธีของขั้นตอนที่ 2 หรือ ขั้นตอนที่ 3 อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทำทั้ง 2 อย่างก็ได้ แต่สำหรับผู้ที่ดวงตาเซนซิทีฟให้เบือกวิธีของขั้นตอนที่ 3


คำแนะนำ
1. ให้ใช้น้ำยาล้างเลนส์ท่ีใหม่และเปลี่ยนนํ้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งที่แช่เลนส์ และเปลี่ยนขวดใหม่ทุก 1 เดือน
2. ให้ทำความสะอาดตลับใส่คอนแทคเลนส์ด้วยสบู่ทั้งด้านนอกและด้านในทุกสัปดาห์ และเปลี่ยนทุก 3 เดือน
3. ในกรณีที่ใส่เลนส์แล้ว ไม่สบายตา เช่น แสบตา เคืองตา ตามัว สิ่งเหล่านี้อาจเกิดได้หลายสาเหตุ ให้ถอดเลนสอ์อกทันทีและดูว่าเลนส์มีสิ่งผิดปกติหรือไม่ เช่น เลนส์สกปรก เลนส์มีรอยฉีกขาด ถ้าเลนส์ที่ใช้ขาด ห้ามนำกลับมาใช้อีก ถ้าเลนส์ไม่ขาดควรทำความสะอาดเลนส์อีกครั้งจึงนำกลับมาใส่ใหม่

 

ข้อห้าม
1. ห้ามใส่ค่อนแทคเลนส์นานเกินระยะเวลาท่ีกําหนด
2. ห้ามใช้ร่วมกับบคุคลอื่น
3. ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ทุกชนิดเวลานอน ถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม

 

ข้อควรระวัง
1. ขณะสวมใส่เลนส์ควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีควัน ก๊าซที่ไม่ใช้อ๊อกซิเจน หรือแม้แต่พวกละอองจากเสปรย์ต่างๆ เพราะคุณสมบัติของเลนส์สามารถดูดก๊าซได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ดวงตาได้รับอ๊อกซิเจน ดังนั้นพวกก๊าซที่เป็นอันตรายต่อเยื่อบุดวงตาจึงถูกดูดเข้าสู่ดวงตาได้ง่ายด้วยเช่นกัน
2. ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ขณะว่ายนํ้า เนื่องจากอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้
3. หากมีอาการผิดปกติ เช่น เจ็บหรือปวดตาอย่างมาก ร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัวน้ําตาไหลมากหรือตาแดง ให้ถอดเลนส์ออก แล้วถ้าอาการดังกล่าวยังไม่หายภายใน ครึ่งชม. และรีบพบจักษุแพทยโ์ดยเร็วที่สุด

 

หวังว่าการชวนคุยเรื่องคอนแทคเลนส์ในวันนี้ จะช่วยให้สาวๆ มีความมั่นใจในการใช้งานคอนแทคเลนส์ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจนะคะ แม้ว่าคอนแทคเลนส์จะเป็นไอเท็มที่มีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมสำหรับดวงตาของเรา แต่เราก็ต้องระมัดระวังในการใช้งานให้ถูกต้องด้วยนะคะ ดวงตาคู่สวย จะได้ทำให้เราสามารถเผยเสน่ห์ความงาม ได้อย่างชัดเจนยังไงหละ

 

คราวหน้าจะมาชวนคุยกันต่อเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ที่ใช้การเลือกซื้อเลนส์ค่ะ วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้ว
ความสวยเป็นภารกิจของสาวๆ ทุกคน สวยงามอย่างสร้างสรรค์ และแบ่งปันให้กันและกันนะคะ

 


ขอบคุณ ตัวอย่างคอนแทคเลนส์ จากร้าน Hana Lens (ที่ Victory Point, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)  

EMBED CODE :

WATCH NEXT

Beauty Talk: มหัศจรรย์แห่งคอนซีลเลอร์ (Amazing Concealer)
Beauty Talk: มหัศจรรย์แห่งคอนซีลเลอร์ (Amazing Concealer)
ปุ้ยเชื่อว่าสาวๆ ทุกคนที่ได้รู้จักและสัมผัสกับเจ้าไอเท็มมหัศจรรย์ตัวนี้แล้ว ต้องตกหลุมรักและติดใจ จนแทบจะใช้ชีวิตโดยขาดเจ้าคอนซีลเลอน์นี้ไม่ได้อีกต่อไป ในหัวข้อนี้จะพามารู้จักคอนซีลเลอร์โดยเข้าใจถึงวัตถุประสงค์…
Quick and Minimal Look by PuYisme
Quick and Minimal Look by PuYisme
วันนี้ Get the look มาเอาใจสาวๆ ในกระแสน้ำท่วมกันบ้าง แม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองและสภาพแวดล้อมจะดูย่ำแย่ แต่ว่าความสวยก็ยังเป็นภารกิจของสาวๆ ทุกคนนะคะ เราจะต้องดูดี ดูสวยอยู่เสมอ แม้ว่าจะมีเวลาเพียงน้อยนิดที่จะเตรียมตัวออกจากบ้าน…
Sexy Glasses Look by PuYisme
Sexy Glasses Look by PuYisme
วันนี้ Get the look ขอเอาใจสาวแว่นกันบ้างค่ะ หลายคนคิดว่า การใส่แว่นทำให้เราอดสวยไปโดยปริยาย ไม่จริงเลย ปุ้ยขอค้านหัวชนฝา และวันนี้ปุ้ยจะพิสูจน์ให้เห็นว่า สาวแว่นนั้นจริงๆ แล้วมีเสน่ห์…
Beauty Talk: Skin Care Review by PuYisme
Beauty Talk: Skin Care Review by PuYisme
วันนี้ Beauty talk เราจะมาพูดคุยต่อเนื่องในหัวข้อผลิตภัณฑ์ดูแลบำรุงผิว หรือ Skincare เมื่อสัปดาห์ที่แล้วปุ้ยได้แนะนำถึงประเภท การเลือกซื้อและเทคนิคการใช้งานไปแล้ว ในสัปดาห์นี้ปุ้ยเลยจะมารีวิวสกินแคร์ที่ปุ้ยเลือกใช้ให้ดูกันค่ะ…
Get The Look: Tips For Taking a Trip
Get The Look: Tips For Taking a Trip
สวัสดีค่ะ วันนี้ขอพาทุกคนมาเปิดหูเปิดตานอกสถานที่กันบ้าง พอดีว่าปุ้ยมาธุระที่เชียงใหม่ ก็เลยถือโอกาสทำ Get the look สำหรับการเดินทางซะเลย ซึ่งประเด็นหลักที่จะนำเสนอในหัวข้อนี้ ก็คือ…
Beauty Talk: Brush Selection & Cleaning Technique
Beauty Talk: Brush Selection & Cleaning Technique
สวัสดีค่าาาาา สาวๆ วันนี้จะพามาแนะนำการเลือกซื้อแปรงสำหรับแต่งหน้า และการทำความสะอาดแปรงแต่งหน้าอุปกรณ์แต่งหน้ากันกับเทคนิคการส่วนตัวที่ปุ้ยใช้ค่ะ หลังจากที่เริ่มมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเลือกซื้อแปรงแต่งหน้ามาค่อนข้างเยอะ…
Coffee Time Look by Puyisme
Coffee Time Look by Puyisme
หลังจากหัวข้อที่แล้ว ปุ้ยได้เผยเคล็ดลับของการเพิ่มแสงและแรเงา What - Where - When - Why ไปแล้วนั้น ในหัวข้อนี้นี้จะมาสาธิตวิธีการนำไปใช้งาน เพื่อให้เข้าใจกันได้ง่ายขึ้น ปุ้ยจึงใช้รูปแบบ…
Beauty Talk: ความลับของ “แสง” และ “เงา” (The Secret of Light and Shadow)
Beauty Talk: ความลับของ “แสง” และ “เงา” (The Secret of Light and Shadow)
แสงและเงาเป็นสิ่งที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาทำให้โลกนี้มีหลากหลายอารมณ์ให้น่าค้นหา แต่มนุษย์ผู้หลงไหลในศิลปะก็มักจะชอบแต่งเติม เสริมเล่น เพื่อส่งเสริมให้ธรรมชาตินั้นดูงดงามขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจ…

VOICE TV TWEETS

TOP
NOW :