ไม่พบผลการค้นหา
ครม. เคาะค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช เก็บรถ 4 ล้อ สูงสุด 255 บาท เกิน 6 ล้อ สูงสุด 587 บาท คาดเปิดให้บริการภายในปีนี้

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 เส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร โดยขณะนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 80-90 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2563

ทั้งนี้ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 บางปะอิน-นครราชสีมา จะมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมในตำแหน่งที่มีการเข้าออก จำนวน 9 ด่าน ได้แก่ ด่านบางปะอิน, ด่านวังน้อย, ด่านหินกอง, ด่านมวกเหล็ก, ด่านปากช่อง, ด่านสีคิ้ว และด่านขามทะเลสอ โดยกรมทางหลวงได้พิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการผ่านทางพิเศษดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง

สำหรับค่าธรรมเนียมแรกเข้ารถ 4 ล้อ อยู่ที่ 10 บาท และจะคิดค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง อยู่ที่ 1.25 บาทต่อ1 กิโลเมตร ส่วนรถ 6 ล้อ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าอยู่ที่ 16 บาท และจะคิดค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง อยู่ที่ 2 บาทต่อ 1 กิโลเมตร ขณะที่รถเกิน 6 ล้อขึ้นไป จะคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้า อยู่ที่ 23 บาท และจะคิดค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง อยู่ที่ 2.88 บาทต่อ 1 กิโลเมตร โดยทั้งหมดถ้ามีเศษของค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5 บาทให้ปัดเศษออก แต่เกิน 5 บาท ไม่ถึง 10 บาท ให้เรียกเก็บเศษนั้นเพียง 5 บาท

อย่างไรก็ดี จะมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการผ่านทางพิเศษดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุก 5 ปี ตลอดอายุโครงการ 30 ปี โดยให้เทียบเคียงกับแนวปฏิบัติการปรับขึ้นอัตราค่าใช้บริการสาธารณะประเภทอื่น เช่น โครงการทางด่วน และโครงการรถไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาที่ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนบริหารจัดการและบำรุงรักษาโครงการ ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป และค่ากลางของอัตราเงินเฟ้อ