ไม่พบผลการค้นหา
ศาล รธน.สั่งให้ 5 ส.ส.สาย กปปส.ที่ถูกพิพากษาจำคุกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. พร้อมสั่งจำหน่ายคดีที่ขอให้ตีความสถานะ 3 รมต.ที่ถูกจำคุก นัดอ่านคำวินิจฉัยคดีตีความสถานะ ส.ส.-รมต. 'ธรรมนัส' 5 พ.ค.นี้

วันที่ 7 เม.ย. 2564 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสี่ ว่าสมาชิกภาพของ พุทธิพงษ์ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ อิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ชุมพล จุลใส ส.ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) (6) จากเหตุต้องคำพิพากษาศาลอาญาจำคุกในคดีชุมนุม กปปส. ปี 2557 ไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้กกต.ทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้ง 5 ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งให้บุคคลทั้ง 5 คน หยุดปฎิบัติหน้าที่ ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสอง เนื่องจากเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏว่าศาลอาญามีคำพิพากษาลงโทษจำคุกบุคคลทั้ง 5 คน และบุคคลทั้ง 5 ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ชุมพล อิสระ และนายณัฏฐพล มีกำหนด 5 ปีนับแต่วันมีคำพิพากษา กรณีจึงปรากฎเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องแล้ว จึงให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย และแจ้งให้ กกต. และประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบ

ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่รับวินิจฉัย ในประเด็นที่กกต.ขอให้วินิจฉัยว่า กรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของพุทธิพงษ์ ณัฎฐพล และถาวร สิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่ โดยเห็นว่าเมื่อวันที่ 22 มี.ค. มีพระบรมราชโองการประกาศว่า พุทธิพงษ์ พ้นจากความเป็นรมว.ดิจิทัล ถาวร พ้นจากความเป็นรมช.คมนาคม และ ณัฎฐพล พ้นจากความเป็นรมว.ศึกษาแล้ว

สุเทพ กปปส.

ขณะเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญยังพิจารณาคำร้องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสามประกอบมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และควาเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส รมช.เกษตรและสหกรณ์สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10)หรือไม่ ซึ่งคำร้องดังกล่าว ส.ส. จำนวน 51 คน เข้าชื่อยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัส เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสงที่ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติด ที่แม้จะเป็นคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ กรณีดังกล่าวย่อมทำให้ ร.อ.ธรรมนัสเป็นบคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) 

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือและลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่ 5 พ.ค. 2564 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการฯ