LATEST FULL EPISODE

กทม.แจงสื่อเข้าใจผิด ไม่ไล่ ‘สตรีทฟู๊ด’ ย่านท่องเที่ยว
กทม.แจงสื่อเข้าใจผิด ไม่ไล่ ‘สตรีทฟู๊ด’ ย่านท่องเที่ยว
19 เมษายน 2560
นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ยืนยันกับ “วอยซ์ทีวี” ว่า ร้านอาหารริมทางหรือ “สตรีทฟู๊ด” ในบริเวณถนนข้าวสารและเยาวราช ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวดัง…

MORE FULL EPISODES

Load More

MORE ABOUT VARIETY PROGRAMME

TOP
NOW :