สอง Candidate เตือน!...รัฐควรฟัง

รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 11 กันยายน 2555 

 
สอง Candidate เตือน!...รัฐควรฟัง
-  ภาคีคอรัปชั่น
-  ต่อต้านคอรัปชั่น
-  โคงการรับจำนำข้าว
-   ใช้ Tablet สอนเด็กในเเอฟริกาอ่าน
-  คุณสมบัติ ดีดี การบินไทยคนใหม่
-  11 กันยายน 2544
 
 
Source :
http://bits.blogs.nytimes.com/2012/09/06/publishers-back-africa-literacy-effort-with-e-books/
 
EMBED CODE :

WATCH NEXT

ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโน เห็นอย่างไรกับ 112
ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโน เห็นอย่างไรกับ 112
รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 7 ก.พ. 55 "สมควร มีการปรับปรุงการใช้บังคับกฎหมายดังกล่าว ไม่ให้ใช้พร่ำเพรื่อเกินขอบเขต โดยน่าจะนำแนวทางกฎหมายนอร์เวย์มาปรับใช้ กล่าวคือ คดีความผิดในกลุ่มที่๓…
สยามประชาภิวัฒน์...เลือกเผด็จการก่อนปชต.-ปชช.
สยามประชาภิวัฒน์...เลือกเผด็จการก่อนปชต.-ปชช.
เสวนา"วิกฤติประเทศไทยใครคือตัวการ"โดยนักวิชาการกลุ่มสยามประชาภิวัฒน์ ได้พูดถึงอำนาจระบบทุนนิยมแบบผูกขาดได้แทรกแทรงเข้าสู่ระบบสังคมไทยในทุกระดับ
สยามประชาภิวัฒน์...เลือกเผด็จการก่อนปชต.-ปชช.
สยามประชาภิวัฒน์...เลือกเผด็จการก่อนปชต.-ปชช.
เสวนา"วิกฤติประเทศไทยใครคือตัวการ"โดยนักวิชาการกลุ่มสยามประชาภิวัฒน์ ได้พูดถึงอำนาจระบบทุนนิยมแบบผูกขาดได้แทรกแทรงเข้าสู่ระบบสังคมไทยในทุกระดับ
ไทยกลับภูมิใจในการเซ็นเซอร์สื่อ...Google/YouTube/Twitter/Facebook
ไทยกลับภูมิใจในการเซ็นเซอร์สื่อ...Google/YouTube/Twitter/Facebook
รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 3 ก.พ. 2555 รัฐบาลไทยกลายเป็นรัฐบาลที่ถูกมองว่าเป็นรัฐบาลที่พร้อมแสดงจุดยืนที่จะ เซ็นเซอร์การแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Social Network เช่น Twitter Facebook โดยที่หลายๆประเทศเขาไม่ทำกัน....…
ควรโต้เถียงทางความคิดกับนิติราษฎร์
ควรโต้เถียงทางความคิดกับนิติราษฎร์
รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 2 ก.พ. 2555 การจะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยในการเคลื่อนไหวกรณีมาตรา112เป็นการปิดกั้นปิดปากนักศึกษาและประชาชนผู้กระหายในเสรีภาพทางวิชาการและความถูกต้อง…
สมคิด เลิศไพฑูรย์ยังรักษาชื่อเสียงธรรมศาสตร์ทัน
สมคิด เลิศไพฑูรย์ยังรักษาชื่อเสียงธรรมศาสตร์ทัน
รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 1 ก.พ. 2555 ที่ประชุมกรรมการบริหารมหาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยคณบดีผู้อำนวยการสำนักสถาบันมีมติเอกฉันท์ว่ามหาวิทยาลัยคณะสำนักสถาบันจะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยลัยเพื่อเคลื่อนไหวกรณีมาตรา112อีกต่อไป…
มิเตอร์เเท็กซี่ต้องไม่เเพงไปกว่านี้
มิเตอร์เเท็กซี่ต้องไม่เเพงไปกว่านี้
รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 31 ม.ค. 2555 ค่ามิเตอร์เเท็กซี่ปัจจุบันนั้น เป็นมิเตอร์ที่คำนวนจากรถที่ใช้น้ำมัน แต่ไม่ได้ถูกคำนวนจากการใช้ NGV LPG ดังนั้นการขึ้นค่าโดยสารนั้นยังไม่อาจสามารถขึ้นได้…
นิติราษฎร์กับ Revolutionary Constitution
นิติราษฎร์กับ Revolutionary Constitution
รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 30 ม.ค. 2555 จะมีการเสนอให้ยกเลิกองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในปัจจุบันที่ไม่มีสถานะตามบทบัญญัติกฎหมาย และไม่อนุญาตให้องค์กรอิสระสามารถแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี…

VOICE TV TWEETS

TOP
NOW :