ABOUT PROGRAMME

TONIGHT THAILAND

ข่าวของคุณ ร่วมคิดต่าง กับเรา
ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 21.30-22.45 น.
รายการข่าวรอบดึก ที่จะสรุปข่าวเด่นในรอบวัน วิเคราะห์ประเด็นร้อนให้แตกต่างด้วยข้อมูลเชิงลึก ครอบคลุมทุกข่าวสารและข้อมูลเพื่อคนทำงานรุ่นใหม่ โดยคอลัมนิสต์และทีมข่าวมืออาชีพ

MORE ABOUT VARIETY PROGRAMME

TOP
NOW :