การดำเนินชีวิตตามหลักพุทธวจน พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโลวัดนาป่าพง

รายการ Voice of the day   ประจำวันที่ 6 มกราคม 2556

 

มีผู้คนมากมายเริ่มเดินห่างออกจากคำสอนในพระพุทธศาสนามากขึ้นในทุกวัน ทั้งๆที่เรื่องของคำสอนหรือศาสนานั้นยังคงมั่นคงอยู่อย่างถาวร เพียงแต่เราเองที่เดินออกไป

 

พุทธวจน หรือคำที่ออกมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรยึดถือและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสันติสุขในการดำเนินชีวิต ความคิดและจิตใจ การหยิบนำคำสอนมาใช้ในการดำเนินชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด อีกทั้งเราแต่ละคนถูกปลูกฝังและเรียนรู้มาตั้งแต่เยาว์วัย ทั้งจากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่ หรือแม้แต่ในสถานศึกษา ซึ่งเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าคำสอนและข้อปฏิบัติเหล่านี้สามารถทำให้เกิดความสุขในชีวิตของเราแต่ละคนและปฏิบัติไม่ยากหากมีความแน่วแน่ตั้งใจ

 

หลักธรรมที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโลแห่งวัดนาป่าพงนำมาให้พรและให้ข้อคิดกับเรานั้นมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศรัทธา ความสงบในจิตใจ การดำเนินชีวิตและการคิดในทางบวก การดำเนินชีวิตอย่างพอดี ความซื่อสัตย์ การใช้สติ และพุทธวจนอีกมากมายที่หากเรานำมาปฏบัติจะทำให้เกิดพรและความเจริญในชีวิต ครอบครัวและสังคมของเราได้

 

การนั่งสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ในวันนี้ทำให้เราได้เตือนสติตัวเองในสิ่งที่ทำผ่านมา พร้อมกับตั้งใจแน่วแน่ในทางที่ถูกต้องในอนาคต ในหลุดออกมาจากความวุ่นวายของตัวเมือง ความวุ่นวายภายในใจให้เรากลับมาสู่พุทธวจนของพระพุทธเจ้าอีกครั้ง ให้หันกลับมาเดินตามทางสว่าง ทางแห่งความสุข ที่เราทุกคนกำลังค้นหาเส้นทางเหล่านั้นอย่างตั้งใจซึ่งมันไม่ได้อยู่ไกลเราเลยแม้แต่น้อย

 

ติดตาม ข้อคิดตามหลักพุทธวจน เพื่อใช้เป้นพรในการดำเนินชีวิตกับ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโลวัดนาป่าพงใน Voice of the day ที่นี่ทันที

EMBED CODE :

WATCH NEXT

  เมื่อชีวิต
เมื่อชีวิต "เลือก" เดิน "ออกนอกระบบ" : ภาณุมาศ ทองธนากุล
รายการ Voice of the day ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2555 : เมื่อชีวิต "เลือก" เดิน "ออกนอกระบบ" : ภาณุมาศ ทองธนากุล
รวบรวมเรื่องราวแรงบันดาลใจในปี 2555
รวบรวมเรื่องราวแรงบันดาลใจในปี 2555
ติดตาม INSPIRATIONAL MEMORIES เทปพิเศษรวบรวมเรื่องราวแรงบันดาลใจในปี 2555 ใน Voice of the day วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2555
Inspired by bike lovers
Inspired by bike lovers
รายการ Voice of the day ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2555 Inspired by bike lovers กับ ชนิตา โชติโสภณ และ อมร ขันติธรรมากร เจ้าของร้าน Sealee urban bike shop
2 บรรณาธิการบริหารหนังสือหัวสมัยใหม่
2 บรรณาธิการบริหารหนังสือหัวสมัยใหม่
รายการ Voice of the day ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
'4 VJ คนรุ่นใหม่' กับเส้นทางแห่งความฝัน : AIS VJ
'4 VJ คนรุ่นใหม่' กับเส้นทางแห่งความฝัน : AIS VJ
รายการ Voice of the day ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555
อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร : LEK GREASY CAFE
อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร : LEK GREASY CAFE
ติดตามชมรายการ Voice of the day ได้ในวันอาทิตย (7ต.ค.55) ในเรื่องราวชีวิต อารมณ์ และความรู้สึกของผู้ชายที่ชื่อ อภิชัย ตระกูลเผด็จไกรหรือ พี่เล็ก กรีซซี่คาเฟ่ ทางวอยซ์ทีวี

VOICE TV TWEETS

TOP
NOW :