LATEST FULL EPISODE

รวม 4 ผลงานคุณภาพ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์
รวม 4 ผลงานคุณภาพ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์
24 สิงหาคม 2556
รายการ Voice Special ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2556 รายการ Voice Special รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ รายการที่จะรวบรวมข่าวและสารคดีเชิงข่าว ที่เข้าประกวดรางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์มานำเสนอ เทปนี้จะรวบรวมผลงานรางวัลแสงชัย…