FULL EP. มาตรา 5 รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 กลับไปเหมือนมาตรา 7

รายการ WakeUp News ประจำวันที่ 7 เมษายน 2560

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 แล้ว...แต่เลือกตั้งเมื่อไหร่ ยังไม่รู้....?

ประเด็นสำคัญตามคำแถลงการณ์พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ วานนี้ (6 เมษายน 2560) คือ 

 • รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 เป็นอันสิ้นสุดลง
   
 • คณะรัฐมนตรีชุดนี้จะคงอยู่ต่อไป ภายใต้บทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  รวมทั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ด้วย ส่วนสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (สปท.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.) ก็จะยังอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง
   
 • สิทธิเสรีภาพประชาชนจะมีเพิ่มขึ้น แต่ก็อย่าลืมหน้าที่ของปวงชนชาวไทยด้วย จะเรียกร้องสิทธิหรือเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวมิได้
   
 • ภารกิจหลักสำคัญ 2 เรื่อง คือ วางยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวและปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ

ถ้าดูเปรียบเทียบเนื้อหารัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า เราจะพบว่า มีมาตรา 7 จากรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 นำมาใช้อีกครั้งในฉบับใหม่คือมาตรา 5 ดังนี้

มาตรา 5

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ บังคับแก่กรณีใดให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีใดให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อสังเกตสำหรับมาตรา 5 ที่ประกาศใช้นี้ แตกต่างจากฉบับมีชัย ฤชุพันธุ์อย่างไร ?

ต่างกันตรงที่ มาตรา 5 ฉบับประกาศใช้นี้ ตัดวรรค 3 - 6 ออกไป  คงเหลือแค่วรรค 1 และ 2

เนื้อหาที่ตัดออกคือ ? ((ตัดวรรค 3 - 6 ออก))

เมื่อมีกรณีตามวรรคสองเกิดขึ้น ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่าง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานองค์กรอิสระเพื่อวินิจฉัย

ในการประชุมร่วมตามวรรคสาม ให้ที่ประชุมเลือกกันเองให้คนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแต่ละคราว ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งใด ให้ที่ประชุมร่วมประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งเท่าที่มีอยู่ 

การวินิจฉัยของที่ประชุมร่วมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คำวินิจฉัยของที่ประชุมร่วมให้เป็นที่สุด และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ

EMBED CODE :

WATCH NEXT

FULL EP. ม.44 ใหญ่เท่ารัฐธรรมนูญ อยากเลิกต้องรอยุบหายไปพร้อม คสช.
FULL EP. ม.44 ใหญ่เท่ารัฐธรรมนูญ อยากเลิกต้องรอยุบหายไปพร้อม คสช.
ม.44 ยังอยู่...แม้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะประกาศใช้แล้ว ถ้าอยากจะยกเลิก ต้องรอ ครม.ใหม่มา ออก พ.ร.บ. ยกเลิก
CLIP Wake Up News : ม.44 ใหญ่เท่ารัฐธรรมนูญ อยากเลิกต้องรอยุบหายไปพร้อม คสช.
CLIP Wake Up News : ม.44 ใหญ่เท่ารัฐธรรมนูญ อยากเลิกต้องรอยุบหายไปพร้อม คสช.
ม.44 ยังอยู่...แม้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะประกาศใช้แล้ว ถ้าอยากจะยกเลิก ต้องรอ ครม.ใหม่มา ออก พ.ร.บ. ยกเลิก
CLIP Wake Up News : รพ.ขาดสภาพคล่องไม่ใช่ขาดทุน อย่าหาเรื่องทำลายโครงการ 30 บาท
CLIP Wake Up News : รพ.ขาดสภาพคล่องไม่ใช่ขาดทุน อย่าหาเรื่องทำลายโครงการ 30 บาท
พี่ตูนไม่ต้อง! นายกฯ ประยุทธ์ ช่วยแล้ว....อนุมัติงบกลาง 5,000 ล้าน ให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปแก้ปัญหาสภาพคล่องโรงพยาบาลรัฐ
CLIP Wake Up News : ป่วนใต้ไม่กระทบท่องเที่ยว แต่ชาวบ้านห่อเหี่ยวใช้ชีวิตไม่ปกติ
CLIP Wake Up News : ป่วนใต้ไม่กระทบท่องเที่ยว แต่ชาวบ้านห่อเหี่ยวใช้ชีวิตไม่ปกติ
ระเบิดเสาไฟชายแดนใต้ ไม่ได้เกิดในสถานที่ท่องเที่ยว หน่วยงานต่างๆ จึงดูเหมือนโล่งใจว่าไม่กระทบกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาไทย ช่วงสงกรานต์
ทรัมป์สั่งโจมตีซีเรีย!! สหรัฐอเมริกากำลังก้าวเข้าสู่ยุคบุชอีกครั้ง ?
ทรัมป์สั่งโจมตีซีเรีย!! สหรัฐอเมริกากำลังก้าวเข้าสู่ยุคบุชอีกครั้ง ?
ทรัมป์สั่งยิงขีปนาวุธโทมาฮอล์กกว่า 50 ลูกโจมตีฐานทัพอากาศซีเรีย
FULL EP. ม.44 ห้ามนั่งกระบะ โชคดีที่เหยียบเบรคทัน
FULL EP. ม.44 ห้ามนั่งกระบะ โชคดีที่เหยียบเบรคทัน
รายการ WakeUp News ประจำวันที่ 6 เมษายน 2560
CLIP Wake Up News : ผ่อนปรนมาตรา44 คุ้มเข้มนั่งท้ายกระบะ-รัดเข้มขัด
CLIP Wake Up News : ผ่อนปรนมาตรา44 คุ้มเข้มนั่งท้ายกระบะ-รัดเข้มขัด
สอบถามรายละเอียดความคืบหน้าของการบังคับใช้คำสั่งมาตรา 44 จับปรับ นั่งแคป ท้ายกระบะออกไปหลังสงกรานต์นี้ กับ พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.
CLIP Wake Up News : อภินิหาร 'เรือดำน้ำ' มีแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจ
CLIP Wake Up News : อภินิหาร 'เรือดำน้ำ' มีแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจ
มิติใต้น้ำอ่อนแอ จำเป็นมีเรือดำน้ำจีน อุดช่องโหว่ รอสัญญาซื้อขายผ่าน ครม. พร้อมเปิดเผยและให้ตรวจสอบ คาดการณ์ได้เรือดำน้ำปี 66
CLIP Wake Up News : รู้ยังลงทะเบียนคนจนปีนี้ ยังไม่ได้เงิน
CLIP Wake Up News : รู้ยังลงทะเบียนคนจนปีนี้ ยังไม่ได้เงิน
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ผู้ที่ลงทะเบียนจะไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีเหมือนปี 2559 ที่ผ่านมา แต่ประชาชนที่ลงทะเบียนจะได้รับบัตรสวัสดิการ ซึ่งกระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบในรายละเอียดต่อไป
FULL EP. นับถอยหลังเลือกตั้ง ตื่นเต้นไปก็เท่านั้น
FULL EP. นับถอยหลังเลือกตั้ง ตื่นเต้นไปก็เท่านั้น
รายการ WakeUp News ประจำวันที่ 5 เมษายน 2560
CLIP Wake Up News : เกณฑ์ทหารอย่างไร ให้ยินยอมพร้อมใจ?
CLIP Wake Up News : เกณฑ์ทหารอย่างไร ให้ยินยอมพร้อมใจ?
'เนติวิทย์' เข้ายื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร กล่าวว่าตนรับใช้ชาติมีหน้าที่ต้องเรียนหนังสือ และควรยกเลิกการเกณฑ์ควรทหารทำให้เป็นระบบสมัครใจ
CLIP Wake Up News : แท็กซี่เปิดแอปสู้ Uber จะมีประโยชน์อะไรถ้าบริการยังแย่
CLIP Wake Up News : แท็กซี่เปิดแอปสู้ Uber จะมีประโยชน์อะไรถ้าบริการยังแย่
องค์กรผู้ขับรถรับจ้างสาธารณะทั่วประเทศรวมตัว เปิด 3 แอพพลิชั่น คือ Go-Bike , Navi-Taxi, และ Taxi-Beam สัญชาติไทยสู้แอปเรียกรถต่างชาติ มั่นใจช่วยลดปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร และการใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพต่อผู้โดยสารได้
CLIP Wake Up News : มาอีกแล้วสวดมนต์วันสงกรานต์
CLIP Wake Up News : มาอีกแล้วสวดมนต์วันสงกรานต์
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ชวนสวดมนต์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ เตรียมบังคับใช้ กม.ป้องอุบัติเหตุทางถนนอย่างเคร่งครัด
CLIP Wake Up News : เหมืองออสซี่จิกรัฐบาล เร่งเจรจาก่อนโดนค่าโง่
CLIP Wake Up News : เหมืองออสซี่จิกรัฐบาล เร่งเจรจาก่อนโดนค่าโง่
บริษัทสัญชาติออสเตรเลีย “คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด” บริษัทแม่ของเหมืองทองคำชาตรีในไทย ยื่นเรื่องขอเจรจากับรัฐบาลไทยให้จ่ายค่าชดเชยกรณีสั่งปิดเหมืองทองคำตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา
CLIP Wake Up News : เรืองไกรถามวิษณุรวยขึ้น เสียภาษีครบไหม?
CLIP Wake Up News : เรืองไกรถามวิษณุรวยขึ้น เสียภาษีครบไหม?
การยื่นตรวจสอบการเสียภาษีนั้น เป็นหลักการทั่วไป แต่การเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ต้องชี้แจงให้ชัดเจน
CLIP Wake Up News : ลูกขุนออนไลน์เงิบ บอย ถกลเกียรติ ถีบแท็กซี่ก่อน
CLIP Wake Up News : ลูกขุนออนไลน์เงิบ บอย ถกลเกียรติ ถีบแท็กซี่ก่อน
บอย ถกลเกียรติ ออกแถลงข่าวตนเป็นเริ่มก่อน ขอโทษที่เป็นคนเริ่มเหตุแต่ไม่ได้คิดจะเอาผิดอะไร แค่ลงบันทึกประจำไว้ว่ามีกรณีนี้เกิดขึ้น ด้านแท็กซี่ก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหา และชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
CLIP Wake Up News :ลงทะเบียนคนจนดี แต่อย่าหาเรื่องยกเลิกรถเมล์ฟรี
CLIP Wake Up News :ลงทะเบียนคนจนดี แต่อย่าหาเรื่องยกเลิกรถเมล์ฟรี
วันนี้ เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 หลังจากวันแรกมีผู้ลงทะเบียน ผ่าน 3 แบงก์รัฐ มากกว่า 3 แสน 6 หมื่นคน ด้านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคาดว่าปีนี้ จะมีผู้ลงทะเบียน กว่า 10 ล้านคน
CLIP Wake Up News : เกณฑ์ทหารประเทศไทย ได้อะไรมากกว่าที่คิด
CLIP Wake Up News : เกณฑ์ทหารประเทศไทย ได้อะไรมากกว่าที่คิด
ล่าสุด!เกิดกรณี พลทหาร เสียชีวิตระวังถูกควบคุมตัวในเรือนจำทหาร ที่ ผบ.มทบ.45  แม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต  ยืนยันยังไม่เผาศพ
CLIP Wake Up News : จะปฎิรูปท้องถิ่น ต้องเลิกส่วนภูมิภาค
CLIP Wake Up News : จะปฎิรูปท้องถิ่น ต้องเลิกส่วนภูมิภาค
กรธ.ยืนยันไม่เขียน กกต.-ป.ป.ช.จังหวัดใส่กฎหมายลูก ระบุเพื่อลดการแทรกแซง ประหยัดงบและความรวดเร็ว
CLIP Wake Up News : แท็กซี่กร่าง กรณี บอย ถกลเกียรติ Uber ได้โฆษณาเต็มๆ   
CLIP Wake Up News : แท็กซี่กร่าง กรณี บอย ถกลเกียรติ Uber ได้โฆษณาเต็มๆ   
กรณี บอย ถกลเกียรติ  เรียกแท็กซี่แล้วแท็กซี่ไม่รับ จนเกิดมีปากเสียงกันทำให้เห็นว่าปัญหานี้ยังคงมีอยู่ในรูปแบบเดิมๆ และยังไม่สามารถแก้ไขได้
CLIP Wake Up News : พี่ไทยหนาว ทรัมป์สอบส่งออกไทยเกินดุล
CLIP Wake Up News : พี่ไทยหนาว ทรัมป์สอบส่งออกไทยเกินดุล
ไทยตกเป็น 1 ใน 16 ประเทศที่โดนัลด์ ทรัมป์ หมายหัวว่าจะต้องมีการปรับแก้นโยบายการค้ากันใหม่ เนื่องจากสหรัฐฯค้าขายขาดดุลกับไทยต่อเนื่องมหาศาลมานานหลายสิบปี
FULL EP. อภินิหารเสาร์ห้า ร้องคืนประชาธิปไตย
FULL EP. อภินิหารเสาร์ห้า ร้องคืนประชาธิปไตย
เสาร์5 วันเกิดป๋าเหนาะ (01เมษายน) ไม่ขออะไรแค่อยากได้ประชาธิปไตยเต็มใบก็พอ
CLIP Wake Up News :  ทักษิณถอยแล้ว กลุ่มเลี้ยงไข้ความขัดแย้งไม่เคยถอย
CLIP Wake Up News :  ทักษิณถอยแล้ว กลุ่มเลี้ยงไข้ความขัดแย้งไม่เคยถอย
ถอดสมการความขัดแย้งทีไร จัดให้ทักษิณทุกที แต่พวกเลี้ยงไข้ทำไมยังไม่ลามือ ล่าล่าเครือข่ายทั้งธรรมกายแล้วเครือชิน
CLIP Wake Up News :  บรรษัทน้ำมันรัฐถอยทุกยุทธวิธี แต่เดินหน้ายุทธศาสตร์
CLIP Wake Up News :  บรรษัทน้ำมันรัฐถอยทุกยุทธวิธี แต่เดินหน้ายุทธศาสตร์
บรรษัทน้ำมันถอยจริงหรือแค่รอเวลาเพื่อกลับมาเหมือนซื้อเรือดำน้ำและสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
CLIP Wake Up News : ดูยัง!เหี้ยอยู่บนฝ้า ดีนะไม่ลงมาทับสภาผู้ทรงเกียรติ
CLIP Wake Up News : ดูยัง!เหี้ยอยู่บนฝ้า ดีนะไม่ลงมาทับสภาผู้ทรงเกียรติ
ไม่ได้มีแค่หนูบุกสภา โอ้โห! เหี้ยก็มาอยู่บนฝ้าก็มี
FULL EP. 'ทักษิณ' วอนหยุดเลี้ยงไข้ความขัดแย้ง
FULL EP. 'ทักษิณ' วอนหยุดเลี้ยงไข้ความขัดแย้ง
รายการ Wake Up News ประจำวันที่ 1 เมษายน 2560
CLIP Wake Up News : 'ทักษิณ' วอนหยุดเลี้ยงไข้ความขัดแย้ง
CLIP Wake Up News : 'ทักษิณ' วอนหยุดเลี้ยงไข้ความขัดแย้ง
“ผมหยุดแล้ว ท่านล่ะ เมื่อไหร่จะหยุดสักที” ดร.ทักษิณ ชินวัตร โพสต์เฟซบุ๊กสื่อถึงใคร? และยังบอกด้วยว่า เรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นในประเทศไทย ก็ถูกจับโยงไปหมด อย่าเลี้ยงไข้ความขัดแย้งได้ไหม!
CLIP Wake Up News : องค์กรสิทธิฯโลก จี้รัฐบาลสอบคดีทหารยิงเด็กลาหู่
CLIP Wake Up News : องค์กรสิทธิฯโลก จี้รัฐบาลสอบคดีทหารยิงเด็กลาหู่
ไม่จบง่ายๆ คดีวิสามัญฆาตรกรรม ‘ชัยภูมิ ป่าแส’ ตราบใดที่ความจริงยังไม่ปรากฏ และดูจะลุกลามไปถึงองค์กรสิทธิฯ อย่างแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
CLIP Wake Up News : ‘จาตุรนต์’ เหยื่ออธรรม…ถูกยึดพาสปอร์ตโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
CLIP Wake Up News : ‘จาตุรนต์’ เหยื่ออธรรม…ถูกยึดพาสปอร์ตโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่เป็นธรรม! ศาลปกครอง เห็นว่า กรมการกงศุล ใช้ดุลยพินิจออกคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทาง จาตุรนต์ ฉายแสง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเลือกปฏิบัติ

VOICE TV TWEETS

THAILAND

เฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ระบาด หลังฮ่องกงตายเพียบ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 43,082 ราย เสียชีวิต 5 ราย พร้อมสั่งเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ หลังมีรายงานว่าที่ฮ่องกงมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก 
TOP
NOW :