ชาวสวนยางกระอัก น้ำยางเฉียด 3 โลร้อย แต่นายกฯ ชี้ผ่านวิกฤติแล้ว : FULL EP

รายการ Wake Up News ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

นายกฯ ย้ำรัฐบาลแก้ไขปัญหาราคายางอย่างเต็มที่ ยันวิกฤตรุนแรงผ่านไปแล้วหลังการใช้ยางในประเทศเพิ่มบวกส่งออกขยายตัว สั่งเกษตร พาณิชย์ การยางฯ เร่งชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่สังคม


นายถวิล หวานวงศ์ ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย กล่าวว่า ปัญหาราคายางตกต่ำนั้น ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชาวสวนยางและเศรษฐกิจในท้องถิ่น เดือดร้อนกันไปเป็นลูกโซ่ ทำให้ชาวสวนยางไม่มีทางออก ต้องทนกรีดยางต่อไปเพราะเป็นอาชีพหลัก ซึ่งรัฐบาลควรจะแก้ปัญหาราคายางให้ได้อย่างยั่งยืน